:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

 

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:   Hỏi đáp
New Page 1

Liên kết website

Tìm kiếm

 Tìm theo: 

Hit Counter
 Số lượt truy cập:
New Page 1
 
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

    Cuộc thi tìm hiểu

ĐÁP ÁN CÂU HỎI CỦA CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Công đoàn Viên chức Việt Nam

 

Đề cương tuyên truyền

Công đoàn Viên chức Việt Nam

15 năm - một chặng đường phát triển

 

I. sự ra đời Công đoàn Viên chức Việt Nam

Trước yêu cầu của phong trào cán bộ, công chức, viên chức và sự phát triển của tổ chức Công đoàn, thực hiện Nghị quyết của Đại hội VII Công đoàn Việt Nam, ngày 02 tháng 10 năm 1993, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đã ra Quyết định số 1225/QĐ-TLĐ cử đồng chí Đinh Văn Phiêu, trợ lý Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng ban vận động thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam và ngày 14 tháng 12 năm 1993 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định cử đồng chí Nguyễn Ngọc Bạn, Chuyên viên Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm ủy viên Thường trực Ban vận động; đồng thời ngày 20 tháng 12 năm 1993, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra thông báo đề nghị mỗi Ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Viện Bảo hộ Lao động cử một cán bộ tham gia vào Ban vận động thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ban vận động được thành lập gồm 10 người, đó là các đồng chí:

1.                Đồng chí Đinh Văn Phiêu Trưởng ban vận động

2.                Đồng chí Nguyễn Ngọc Bạn ủy viên thường trực

3.                Đồng chí Nguyễn Chuân Chuyên viên Ban Chính sách Kinh tế -XH

4.                Đồng chí Nguyễn Văn Hài Chuyên viên Ban Tài chính

5.                Đồng chí Lê Văn Nhiên Chuyên viên Ban Tuyên giáo

6.                Đồng chí Vũ Công Lược Trưởng phòng Quốc tế

7.                Đồng chí Lê Quốc Thụy Chuyên viên Văn phòng

8.                Đồng chí Vũ Mạnh Hùng Chuyên viên Viện Bảo hộ Lao động

9.                Đồng chí Vũ Đức Thái Chuyên viên Ban Tổ chức

10.              Đồng chí Bùi Thị Vinh Chuyên viên Ban Nữ công

Sau 6 tháng hoạt động, Ban vận động Đã có Tờ trình và Đề án về việc thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngày 02 tháng 7 năm 1994, đồng chí Nguyễn Văn Tư, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn

Lao động Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký Quyết định số 739/QĐ-TLĐ thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam. Quyết định ghi rõ:

Công đoàn Viên chức Việt Nam trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhiệm vụ quyền hạn của Công đoàn Viên chức Việt Nam thực hiện theo Điều 23, Chương IV, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá VII.

Công đoàn Viên chức Việt Nam chỉ đạo trực tiếp công đoàn các cơ quan Nhà nước, Đảng, Đoàn thể Trung ương; đồng thời phối hợp với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố thành lập và chỉ đạo Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố.

Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 16 đồng chí:

1. Đồng chí PGS.TS. Nguyễn An Lương Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Chủ tịch.

2. Đồng chí TS. Đinh Văn Phiêu Phó Chủ tịch thường trực.

3. Đồng chí Nguyễn Trọng Điều Phó Chủ tịch.

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bạn ủy viên Ban Thường vụ.

5. Đồng chí Đào Thuý Phi ủy viên Ban Thường vụ.

6. Đồng chí Tạ Hữu Ánh

7. Đồng chí Đỗ Bảo

8. Đồng chí Nguyễn Văn Cộng

9. Đồng chí Lê Quang Duệ

10. Đồng chí Phan Hồng Khôi

11. Đồng chí Dương Đức Minh

12. Đồng chí Nguyễn Thị Phương(1)

13. Đồng chí Phạm Thị Thành

14. Đồng chí Lương Kim Thái

15. Đồng chí Nghiêm Văn Thái

16. Đồng chí Nguyễn Huy Thọ

Ban Chấp hành lâm thời Đã đề ra 3 chương trình hành động của Công đoàn Viên chức Việt Nam là:

- Xây dựng và củng cố tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn.

- Tổ chức, động viên đội ngũ công chức, viên chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, triển khai tốt các nghị quyết của Đảng và Công đoàn.

- Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức.

Ngày 15/8/1994, Lễ ra mắt Công đoàn Viên chức Việt Nam Đã được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội. Dự lễ ra mắt có các đồng chí Vũ Oanh, ủy viên Bộ Chính trị; Phạm Thế Duyệt, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Trương Mỹ Hoa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Văn Tư, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về tổ chức: Từ ngày 01 tháng 01 năm 1995, Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp nhận và chỉ đạo trực tiếp 63 Công đoàn Viên chức Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương với 2,4 vạn đoàn viên.

Đến năm 1996 thành lập thêm 4 công đoàn cơ sở đó là các công đoàn: Kiểm toán Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tôn giáo Chính phủ và Công đoàn Bảo hiểm XÃ hội Việt Nam.

Tính đến cuối năm 1996, Công đoàn Viên chức Việt Nam quản lý trực tiếp 67 Công đoàn các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương và phối hợp với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo 8 Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố là các công đoàn: Nam Hà, Sơn La, Yên Bái, Hà Tây, Lai Châu, Vĩnh Phú, Quảng Nam - Đà Nẵng, Khối chính quyền thành phố Hồ Chí Minh.

II. Đại hội I Công đoàn Viên chức Việt Nam

Đại hội I Công đoàn Viên chức Việt Nam được

tổ chức từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 10 năm 1996 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội, với sự tham gia của

250 đại biểu.

Đồng chí Phạm Thế Duyệt, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Tư, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội Đã đề ra nhiệm vụ chung nhiệm kỳ 1996-2003 là:

 "Vận động công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng; chăm lo đời sống văn hoá tinh thần, điều kiện làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức; phát triển và củng cố hệ thống tổ chức Công đoàn,

góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức thực sự là một lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị nước ta".

Đại hội Đã đề ra 10 nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 1996-2003 là:

1- Động viên công chức, viên chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng và các nghị quyết Trung ương; lao động sáng tạo, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2- Vận động công chức, viên chức nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia xây dưng và thực hiện các chính sách, pháp luật; đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi", gương mẫu đi đầu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tích cực thực hiện cải cách hành chính Nhà nước.

3- Chăm lo xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

4- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên; nâng cao sự hiểu biết về bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tích cực góp phần xây dựng Đảng.

5- Xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức Công đoàn; nâng cao trình độ, năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn.

6- Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công chức, viên chức.

7- Làm tốt công tác vận động phụ nữ với mục tiêu bình đẳng và phát triển, đẩy mạnh công tác nữ công của các cấp công đoàn viên chức.

8- Đẩy mạnh các hoạt động Xã hội như: Tham gia xây dựng các chính sách Xã hội và pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động; thực hiện tốt cuộc vận động dân số kế hoạch hoá gia đình góp phần đẩy lùi các tệ nạn Xã hội.

9- Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại.

10- Thực hiện tốt công tác thu chi và quản lý tài chính.

Đại hội Đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá I, nhiệm kỳ 1996-2003, gồm 27 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn An Lương Chủ tịch

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bạn Phó Chủ tịch

3. Đồng chí Nguyễn Trọng Điều Phó Chủ tịch

4. Đồng chí Tạ Hữu Ánh ủy viên Ban Thường vụ

5. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng ủy viên Ban Thường vụ

6. Đồng chí Lương Kim Thái ủy viên Ban Thường vụ

7. Đồng chí Nguyễn Thị Thu ủy viên Ban Thường vụ

8. Đồng chí Đỗ Bảo

9. Đồng chí Nguyễn Văn Cộng

10. Đồng chí Nguyễn Lân Cường

11. Đồng chí Nguyễn Việt Cường

12. Đồng chí Lê Quang Duệ

13. Đồng chí Hoàng Thị Hoà

14. Đồng chí Đỗ Thị Hoà

15. Đồng chí Phan Hồng Khôi

16. Đồng chí Phạm Thanh Lộc

17. Đồng chí Nguyễn Thị Luân

18. Đồng chí Trần Thị Tuyết Mai

19. Đồng chí Vũ Quí Phàn

20. Đồng chí Lê Đức Phóng

21. Đồng chí Đinh Thị Sở

22. Đồng chí Nguyễn Huy Thọ

23. Đồng chí Lê Tiến Thọ

24. Đồng chí Trần Ngọc Thanh

25. Đồng chí Nguyễn Khắc Thuyết

26. Đồng chí Tường Duy Trụ

27. Đồng chí Trần Trung Tựu

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ mười một khoá I Đã bầu bổ sung các đồng chí: Trần Đại Khu, Phạm Hoà Bình, Phan Vĩnh Điển, Nguyễn Văn Viêm vào Ban Chấp hành.

Thành tích trong nhiệm kỳ 1996-2003:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu" (1999-2002).

- Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2000.

- Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ thứ nhất (1996-2002).

- Bức trướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 5 năm xây dựng và phát triển (1994-1999).

- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và tham gia mua công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999.

- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 1999.

- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (1999-2000).

- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (1999-2002).

- Bằng khen của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" năm 1999.

- Bằng khen của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đã có thành tích trong công tác vận động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt năm 2000.

- Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và

XÃ hội: ĐÃ có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc thương binh và gia đình liệt sĩ năm 2001.

III. ĐẠI HỘI II CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

Đại hội II Công đoàn Viên chức Việt Nam được tổ chức từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 7 năm 2003 tại Hội trường Ba Đình - Hà Nội với sự tham gia của 300 đại biểu.

Đại hội Đã vinh dự được đón đồng chí Trương Mỹ Hoa, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Cù Thị Hậu, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội.

Đại hội II Đã đề ra nhiệm vụ chung nhiệm kỳ 2003-2008 là:

"Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức "Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu" đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, ra sức thi đua, học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước."

Đại hội II cũng Đã xác định 6 nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2003-2008 là:

1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước sôi nổi, có hiệu quả trong cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

3- Nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ chính sách có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động; thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh các hoạt động Xã hội nhân đạo, từ thiện.

4- Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm lo bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh.

5- Đẩy mạnh hoạt động nữ công vì mục tiêu bình đẳng và phát triển.

6- Đẩy mạnh các mặt công tác khác.

Đại hội Đã bầu Ban Chấp hành khoá II, nhiệm kỳ 2003-2008, gồm 33 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Hoà Bình Chủ tịch

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bạn Phó Chủ tịch

3. Đồng chí Hoàng Thị Hoà Phó Chủ tịch

4. Đồng chí Phạm Thế Anh ủy viên Ban Thường vụ

5. Đồng chí Phạm Hoà Bình  ủy viên Ban Thường vụ 

6. Đồng chí Phan Vĩnh Điển ủy viên Ban Thường vụ

7. Đồng chí Trần Đại Khu ủy viên Ban Thường vụ

8. Đồng chí Dương Đức Minh ủy viên Ban Thường vụ

9. Đồng chí Vũ Quí Phàn ủy viên Ban Thường vụ

10. Đồng chí Nguyễn Thị Thu ủy viên Ban Thường vụ(1)

11. Đồng chí Tường Duy Trụ ủy viên Ban Thường vụ

12. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình

13. Đồng chí Nguyễn Việt Cường

14. Đồng chí Lê Hồng Diệp Chi

15. Đồng chí Lưu Trường Đệ

16. Đồng chí Đỗ Ngọc Đảng

17. Đồng chí Trần Đình Hảo

18. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

19. Đồng chí Nhâm Trung Hiếu

20. Đồng chí Dương Đăng Huệ

21. Đồng chí Trần Lê Khanh

22. Đồng chí Nguyễn Xuân Lập

23. Đồng chí Nguyễn Thị Liên

24. Đồng chí Võ Thị Linh ( )ơơ

25. Đồng chí Lê Đức Lưu

26. Đồng chí Ngô Quí Minh

27. Đồng chí Lê Thị Phương Nga

28. Đồng chí Nguyễn Việt Nga

29. Đồng chí Hồ Mẫu Ngoạt

30. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

31. Đồng chí Nguyễn Văn Tâm

32. Đồng chí Trần Hữu Thắng

33.  Đồng chí Trần Đình Xứng ( )

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ chín khoá II, đồng chí Trần Đại Khu, Uỷ viên Ban Thường vụ được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá II.

Về tổ chức: Tháng 7 năm 2003 Công đoàn Viên chức Việt Nam chỉ đạo trực tiếp 66 Công đoàn trực thuộc (trong đó có 19 Công đoàn cấp trên cơ sở và 47 Công đoàn cơ sở) và phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố chỉ đạo 33 Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố với trên 11 vạn đoàn viên (trong đó trực thuộc là 3,9 vạn; tỉnh, thành gần 8 vạn).

Thành tích trong nhiệm kỳ 2003-2008:

- Huân chương Lao động hạng Nhì: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm 2008.

- Huân chương Lao động hạng Ba: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm 2003.

- Cờ thi đua của Chính phủ: Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2005.

- Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2004.

- Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" (2000-2005).

- Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh nhiệm kỳ 2003-2008.

- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Đã có thành tích trong công tác thông tin, báo cáo 5 năm (2001-2005).

- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Đã có thành tích trong công tác công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 5 năm (2001-2005).

- Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Đã có thành tích trong công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh 5 năm (2001-2005).

- Bằng khen của Ban Tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành Nhà nước trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm 2005.

IV. Đại hội III Công đoàn Viên chức Việt Nam

Đại hội III Công đoàn Viên chức Việt Nam được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 18/7/2008 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị - Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 300 đại biểu chính thức đại diện cho 21 vạn đoàn viên của 68 Công đoàn Viên chức Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương và 54 Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Tòng Thị Phóng - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Đặng Ngọc Tùng - ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội và trao cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2003-2008 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đại hội Đã vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí: Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Minh Triết - ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Phú Trọng, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng - ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Huỳnh Đảm - ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo và đại diện các Ban của Đảng, lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương, Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương, các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá IX; các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo và đại diện các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các đồng chí lãnh đạo và đại diện các Công đoàn Ngành Trung ương, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, các đồng chí trong Ban vận động thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam thời kỳ lâm thời và khoá I Đã đến dự Đại hội.

Đại hội III Công đoàn Viên chức Việt Nam Đã đề ra phương hướng chung, một số chỉ tiêu cụ thể, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2013 là:

* Phương hướng chung:

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các cấp công đoàn; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng mạnh về cơ sở. Phát huy quy chế dân chủ ở từng cơ quan, đơn vị; chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu"; tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống l•ng phí; tích cực tham gia cải cách hành chính, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

* Một số chỉ tiêu cụ thể:

+ Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên hàng năm được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chủ trương công tác công đoàn.

+ Phấn đấu có từ 90% trở lên đoàn viên xuất sắc và đạt tiêu chuẩn cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu".

+ Phấn đấu 100 công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả"; có từ 90% Công đoàn cơ sở trở lên đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh.

+ Hàng năm có 100% cơ quan, đơn vị phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức hoặc Đại hội công nhân viên chức.

+ Không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ công đoàn, nhất là đối với cán bộ chuyên trách, trên 90% cán bộ được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ công tác công đoàn.

+ Phấn đấu mỗi năm bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 1.000 đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp.

* Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

Những nhiệm vụ chủ yếu này bao hàm nội dung

về vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn đồng

thời cũng là sự cụ thể hoá chủ trương, đường lối trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng Đã đề ra. Sáu nhiệm vụ đó là:

1. Nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động; thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục; tăng cường học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ra sức rèn luyện nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

3. Nâng cao và tổ chức có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, thiết thực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

4. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tham

gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

5. Tiếp tục vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện tốt phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", tích cực tham gia các phong trào lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ em; Phối hợp chặt chẽ với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và chuyên môn tạo điều kiện cho nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động được học tập nâng cao trình độ; chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong việc qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ. Chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức tốt các hoạt động nữ công; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của đội ngũ nữ cán bộ nữ công; nâng cao chất lượng hoạt động nữ công của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam.

6. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn, của Công đoàn Viên chức Việt Nam; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên; kiện toàn Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động tích cực tham gia các hoạt động Xã hội, từ thiện. Mở rộng và tăng cường công tác đối ngoại; thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn.

Đại hội Đã bầu Ban Chấp hành khoá III, nhiệm kỳ 2008-2013, gồm 34 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng Chủ tịch

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bạn Phó Chủ tịch

3. Đồng chí Hoàng Thị Hoà Phó Chủ tịch

4. Đồng chí Trần Đại Khu Phó Chủ tịch

5. Đồng chí Phạm Thế Anh ủy viên Ban Thường vụ

6. Đồng chí Trần Mạnh Cơường ủy viên Ban Thường vụ

7. Đồng chí Phạm Hoà Bình ủy viên Ban Thường vụ

8. Đồng chí Phan Vĩnh Điển ủy viên Ban Thường vụ

9. Đồng chí Trần Thị Hươơng ủy viên Ban Thường vụ

10. Đồng chí Dươơng Đức Minh ủy viên Ban Thường vụ

11. Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh ủy viên Ban Thường vụ

12. Đồng chí Chế Ngọc Bình

13. Đồng chí Đỗ Ngọc Đảng

14. Đồng chí Lê Thị Thu Hà

15. Đồng chí Võ Thị Ngọc Hà

16. Đồng chí Nguyễn Thị Hải

17. Đồng chí Lò Thị Hạnh

18. Đồng chí Phan Phương Hạnh

19. Đồng chí Trần Đình Hảo

20. Đồng chí Đỗ Ngọc Hiền

21. Đồng chí Nguyễn Thuý Hiền

22. Đồng chí Bùi Văn Khoa

23. Đồng chí Nguyễn Xuân Lập

24. Đồng chí Trần Thị Bích Ngọc

25. Đồng chí Nguyễn Vinh Thái

26. Đồng chí Nguyễn Khắc Thanh

27. Đồng chí Ngô Quang Thành

28. Đồng chí Nguyễn Quang Thắng

29. Đồng chí Vũ Viết Thịnh

30. Đồng chí Hà Minh Tiến

31. Đồng chí Phạm Việt Tiến

32. Đồng chí Trơương Minh Tuấn

33. Đồng chí Vũ Hữu Tuyến

34. Đồng chí Nguyễn Văn út

Tháng 10 năm 2008, đồng chí Phan Vĩnh Điển chuyển công tác, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá III còn 33 đồng chí. Tại hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ ba khoá III Đã bầu bổ sung đồng chí Đào Văn Ngọc vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Về tổ chức: Tính đến tháng 3 năm 2009, Công đoàn Viên chức Việt Nam chỉ đạo trực tiếp 66 Công đoàn Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương trực thuộc (trong đó có 27 Công đoàn cấp trên cơ sở và 39 Công đoàn cơ sở) với trên 5,7 vạn đoàn viên và phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố chỉ đạo 54 Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố với trên 15 vạn đoàn viên.

 

 

Sơ đồ hệ thống tổ chức của Công đoàn Viên chức Việt Nam

 

 

Danh sách

Công đoàn Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam

(Tính đến tháng 3 - 2009)

TT              Đơn vị    Cấp công đoàn

1.                Công đoàn Ban Cơ yếu Chính phủ   CĐ cấp trên cơ sở

2.                Công đoàn Bảo hiểm XÃ hội Việt Nam            -

3.                Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ          -

4.                Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tơư                -

5.                Công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và XÃ hội      -

6.                Công đoàn Bộ Nội vụ         -

7.                Công đoàn Bộ Ngoại giao  -

8.                Công đoàn Bộ Tài chính     -

9.                Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường      -

10.              Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông     -

11.              Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  -

12.              Công đoàn Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam        -

13.              Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam -

14.              Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam             -

15.              Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh-

16.              Công đoàn Kiểm toán Nhà nơước     CĐ cấp trên cơ sở

17.              Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam     -

18.              Công đoàn Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) -

19.              Công đoàn cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam             -

20.              Công đoàn Thông tấn Xã Việt Nam -

21.Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh     22. Công đoàn cơ quan ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam           -

23.              Công đoàn Văn phòng Chính phủ    -

24.              Công đoàn Văn phòng Quốc hội      -

25.              Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng       -

26.              Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam      -

27.              Công đoàn Viện Khoa học XÃ hội Việt Nam -

28.              Công đoàn Báo Khoa học và Đời sống           Công đoàn cơ sở

29.              Công đoàn Báo Nhân dân  -

30.              Công đoàn Ban Đối ngoại Trung ương            -

31.              Công đoàn Đảng uỷ ngoài nươớc     -

32.              Công đoàn Ban Dân vận Trung ương              -

33.              Công đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ                -

34.              Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương              Công đoàn cơ sở

35.              Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương         -

36.              Công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương    -

37.              Công đoàn Bộ Tơư pháp    -

38.              Công đoàn Cục Văn thươ và Lơưu trữ Nhà nước           -

39.              Công đoàn cơ quan Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương      -

40.              Công đoàn cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương -

41.              Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I                -

42.              Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia     -

43.              Công đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam             -

44.              Công đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam        -

45.              Công đoàn Hội Luật gia Việt Nam     -

46.              Công đoàn Hội Nông dân Việt Nam                 -

47.              Công đoàn Hội Ngơười cao tuổi Việt Nam      -

48.              Công đoàn Hội Nhà báo Việt Nam    -

49.              Công đoàn Hội Nhà văn Việt Nam    -

50.              Công đoàn Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam                 -

51.              Công đoàn Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam-

52.              Công đoàn Liên chi hội Xiếc Việt Nam             -

53.       Công đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam 

54.              Công đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam        -

55.              Công đoàn Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị

56.              Công đoàn Liên minh Hợp tác Xã Việt Nam    -

57.              Công đoàn Phòng Thươơng mại và Công nghiệp Việt Nam         -

58.              Công đoàn Tạp chí Cộng sản            -

59.              Công đoàn Thanh tra Chính phủ      -

60.              Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam -

61.              Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao                -

62.              Công đoàn ủy ban Dân tộc                -

63.              Công đoàn ủy ban Kiểm tra Trung ương         -

64.              Công đoàn Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng     -

65.              Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nơước           -

66.              Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tối cao    -

 

Danh sách

các Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố

(Tính đến tháng 3 - 2009)

1.                                CĐVC tỉnh Bình Định

2.                                CĐVC tỉnh Bình Dương

3.                                CĐVC tỉnh Bình Thuận

4.                                CĐVC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5.                                CĐVC tỉnh Bắc Giang

6.                                CĐVC tỉnh Bắc Ninh

7.                                CĐVC tỉnh Bạc Liêu

8.                                CĐVC tỉnh Bến Tre

9.                                CĐVC tỉnh Cà Mau

10.                              CĐVC tỉnh Cao Bằng

11.                              CĐVC Thành phố Cần Thơ

12.                              CĐVC Thành phố Đà Nẵng

13.                              CĐVC tỉnh Đắk Lắk

14.                              CĐVC tỉnh Đồng Nai

15.                              CĐVC tỉnh Đồng Tháp

16.                              CĐVC tỉnh Điện Biên

17.                              CĐVC tỉnh Gia Lai

18.                              CĐVC tỉnh Hà Giang

19.                              CĐVC Thành phố Hà Nội

20.                              CĐVC tỉnh Hà Tĩnh

21.                              CĐVC tỉnh Hải Dương

22.                              CĐVC Thành phố Hải Phòng

23.                              CĐVC Thành phố Hồ Chí Minh

24.                              CĐVC tỉnh Hưng Yên

25.                              CĐVC tỉnh Hoà Bình

26.                              CĐVC tỉnh Khánh Hoà

27.                              CĐVC tỉnh Kiên Giang

28.                              CĐVC tỉnh Kon Tum

29.                              CĐVC tỉnh Lâm Đồng

30.                              CĐVC tỉnh Lào Cai

31.                              CĐVC tỉnh Lai Châu

32.                              CĐVC tỉnh Long An

33.                              CĐVC tỉnh Nam Định

34.                              CĐVC tỉnh Nghệ An

35.                              CĐVC tỉnh Ninh Bình

36.                              CĐVC tỉnh Ninh Thuận

37.                              CĐVC tỉnh Phú Thọ

38.                              CĐVC tỉnh Phú Yên

39.                              CĐVC tỉnh Quảng Bình

40.                              CĐVC tỉnh Quảng Nam

41.                              CĐVC tỉnh Quảng Ninh

42.                              CĐVC tỉnh Quảng Trị

43.                              CĐVC tỉnh Sơn La

44.                              CĐVC tỉnh Tây Ninh

45.                              CĐVC tỉnh Thái Bình

46.                              CĐVC tỉnh Thái Nguyên

47.                              CĐVC tỉnh Thanh Hoá

48.                              CĐVC tỉnh Thừa Thiên - Huế

49.                              CĐVC tỉnh Tiền Giang

50.                              CĐ Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang

51.                              CĐVC tỉnh Trà Vinh

52.                              CĐVC tỉnh Vĩnh Long

53.                              CĐVC tỉnh Vĩnh Phúc

54.                              CĐVC tỉnh Yên Bái

 

 

 

 

Ảnh các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các khoá

 

ĐAỊ HỘI I CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

 


   

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐAỊ HỘI II CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

 

 


                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐAỊ HỘI III CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM

 

    1- Chủ tịch CĐVC VN: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng- PCH cụng đoàn Việt Nam (Ảnh dưới)

    2- Các đ/c Phú Chủ tịch: (Đã có ảnh trong nhiệm kỳ II)

  - Nguyễn Ngọc Bạn

  - Hoàng Thị Hoà

  - Trần Đại Khu

 

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File đính kèm: Tải về

       Các tin khác 

Quy chế cuộc thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam-80 năm một chặng đường lịch sử" (15/4/2009)

Đáp án cuộc thi tìm hiểu 80 năm công đoàn Việt Nam (10/4/2009)

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam-80 năm một chặng đường lịch sử (8/4/2009)

Xem tất cả các tin trong lĩnh vực này        Quay lại   Lên đầu trang

:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:
New Page 1

 Thông tin chỉ đạo

CÁC VĂN BẢN QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BCH, UBKT CĐVC TỈNH QUẢNG TRỊ KHOÁ III, NK 2018-2023
HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NỮ CÔNG TRỌNG TÂM NĂM 2018
Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn quý I, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2018

New Page 1

Tin ảnh

New Page 1

 Con số

Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ" đã nhận được sự đóng góp hơn 3 tỷ 980 triệu đồng:

CĐVC TỈNH: TRỢ CẤP CHO 46 ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DỊP TẾT ẤT MÙI 2015:

Hoạt động tình nghĩa của CĐVC tỉnh năm 2014:

::..LIEN DOAN LAO DONG TINH..::
New Page 1
:.Lien doan lao dong tinh Quang Tri.:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

Địa chỉ: 39 Hùng Vương,  Đông Hà,  Quảng Trị

 Điện thoại: 053.3551650 - Email: cdvctqt@yahoo.com.vn

© Thiết kế bởi: Trung tâm tin học Thông tin Khoa học và Công nghệ