Thứ Sáu, 14/8/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Hoạt động KH&CN cơ sở
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 30/6/2020

Đẩy mạnh các phong trào xây dựng nông thôn mới
Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư quan trọng nhằm phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn nông thôn, tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư và toàn xã hội. Nâng cao nhận thức của người dân, tạo điều kiện cho mọi người dân chủ động tham gia xây dựng NTM.
Kiểm tra việc xây dựng vườn mẫu của hộ dân ở xã Cam Hiếu, Cam Lộ

Kết quả lớn nhất mà chương trình xây dựng NTM đạt được trong thời gian qua đó là cơ sở hạ tầng nông thôn được hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Kinh tế nông thôn phát triển, có nhiều mô hình chuyên canh, sản xuất theo hướng hàng hóa có liên kết tạo lợi nhuận càng lớn cho người dân. Đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng cao; đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng đa dạng, trong đó các giá trị văn hóa truyền thống không ngừng được giữ gìn, bảo tồn và phát huy. Môi trường nông thôn được bảo vệ và cải thiện; hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh; an ninh trật tự khu vực nông thôn cơ bản được đảm bảo. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM cũng đã bước đầu định hình được xây dựng NTM kiểu mẫu, hướng đến miền quê đáng sống. Tập trung xây dựng NTM ở các xã miền núi đặc biệt khó khăn, biên giới, bãi ngang ven biển, tiến đến giảm dần khoảng cách giữa các vùng miền. Xây dựng NTM thực sự trở thành phong trào ý nghĩa, có tính nhân văn và có sức lan tỏa sâu rộng và được người dân đồng tình hưởng ứng. Nhận thức của người dân về xây dựng NTM ngày càng được nâng cao, nhất là trong phát triển sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, trong bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn.

 

Để đạt được những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM”. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn tỉnh được thực hiện tương đối đồng bộ, rộng khắp với nhiều nội dung phù hợp, sát với thực tế đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và huy động được nhiều nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM. Phong trào đã nhận được sự hướng ứng tích cực của Mặt trận, đoàn thể các cấp và các địa phương. Thông qua các phong trào thi đua, các hoạt động đã đẩy mạnh công tác vận động hội viên, đoàn viên, người dân tham gia thực hiện như: UBMTTQVN tỉnh phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Hội LHPN tỉnh với phong trào “5 không, 3 sạch”, Hội Nông dân với phong trào “Nông dân Quảng Trị chung sức xây dựng NTM”, Tỉnh đoàn phát động phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng NTM”. Hội Cựu chiến binh tỉnh với phong trào 3 hiến “Hiến kế, hiến công, hiến đất” và “Chỉnh trang đường làng, ngõ xóm”.

 

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành và đoàn thể đều tổ chức phát động phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” với nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến về xây dựng NTM đến cán bộ, đảng viên đơn vị và đến tận cơ sở, lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ cho các địa phương. Cùng với đó, phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Nhiều mô hình, dự án theo hướng liên kết đem lại hiệu quả cao. Người dân đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo hướng hàng hóa, tiếp cận mở rộng thị trường. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực nông thôn được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Đã có mô hình đang hoạt động có hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh nông thôn như “ Mô hình họ tộc không có người vi phạm pháp luật”, “Phật giáo tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng NTM”, “Giáo xứ chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng NTM”, “Cụm liên hoàn an toàn về an ninh trật tự địa bàn giáp ranh”.

 

Các huyện, thị xã đã phát động phong trào thi đua bằng nhiều phong trào, mô hình khác nhau, điển hình như phong trào “Ánh sáng đường quê” đã triển khai ở tất cả các xã trên địa bàn tỉnh với hàng ngàn cây số đường giao thông được thực hiện. Thực hiện phong trào “Ngày NTM”, huyện Hải Lăng đã chọn 1 ngày trong tháng để huy động cán bộ, công chức và Nhân dân toàn huyện thực hiện chỉnh trang nông thôn, mỗi xã chọn 1 đường kiểu mẫu, mỗi thôn chọn 1 đường kiểu mẫu để thực hiện. Phong trào “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, thực hiện tiêu chí “vườn mẫu” ở huyện Cam Lộ; “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” tại huyện Vĩnh Linh; thành lập các câu lạc bộ tình nguyện thu gom rác thải ở đồng ruộng tại các xã Vĩnh Long và Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh; phong trào “Đường hoa yêu thương” cũng được triển khai ở nhiều địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, chủ trương “Ngày thứ 7 vì NTM” do Tỉnh ủy phát động đã giúp các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình xây dựng NTM của chính quyền cơ sở, nhất là tại các xã khó khăn khu vực miền núi, xã bãi ngang ven biển. Từ đó kịp thời đôn đốc, chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM. “Ngày thứ 7 vì NTM” đang lan tỏa mạnh mẽ tại các địa phương trong tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực. Tranh thủ quỹ thời gian của ngày thứ 7, các đoàn công tác đã về cơ sở để kiểm tra tình hình xây dựng NTM, tháo gỡ khó khăn, “cầm tay chỉ việc” cho các địa phương thực hiện từng nội dung trong chương trình xây dựng NTM.

 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về NTM, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM”, tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh và lan tỏa chủ trương “Ngày thứ 7 vì NTM”. Theo đó, tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương tập trung việc tổ chức thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 vì NTM” phải đảm bảo thực hiện thực chất, duy trì được các hoạt động một cách thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu đối với phong trào tại cơ sở phải gắn với các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 vì NTM” và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào để báo cáo đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hiệu quả tích cực từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở Triệu Hòa (13/8/2020)
Chuẩn bị các điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP (13/8/2020)
Nhân rộng mô hình trồng cây cà gai leo ở xã Lìa (13/8/2020)
Vùng đồi k4 với nhiều mô hình cây ăn quả có giá trị (13/8/2020)
Vĩnh Linh triển khai mô hình nuôi cá “sông trong ao” (12/8/2020)
Phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao (10/8/2020)
Hiệu quả ở Hợp tác xã nông sản Tây Vĩnh Thủy (10/8/2020)
Làm giàu từ mô hình kinh tế trang trại (10/8/2020)
Trồng ném lấy củ trên đất cát cho thu nhập cao (07/8/2020)
Phát triển chăn nuôi bò ở vùng biển (07/8/2020)
Xây dựng 112 mô hình sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn (07/8/2020)
Lợi ích nhiều mặt từ mô hình nông - lâm kết hợp (07/8/2020)
Khai thác tiềm năng, lợi thế vùng cát Gio Linh (07/8/2020)
Triển vọng nhân rộng các giống cây ăn quả chất lượng cao (07/8/2020)
Người vận động dân làng trồng dưa hấu (07/8/2020)
Phát triển mô hình nuôi dê ở vùng gò đồi Cam Lộ (05/8/2020)
Hiệu quả từ chuyển đổi đất lúa năng suất thấp sang trồng sen (04/8/2020)
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi gà sạch của cựu chiến binh Trần Lạc (04/8/2020)
Thu nhập ổn định với mô hình nuôi chim Trĩ (03/8/2020)
Hải Lâm khai thác thế mạnh vùng gò đồi (03/8/2020)
Phát triển giá trị nhãn hiệu tập thể chuối Hướng Hoá (31/7/2020)
Phát triển cây công nghiệp ở Hướng Hóa và vấn đề giải quyết đầu ra cho sản phẩm (31/7/2020)
Thử nghiệm mô hình nuôi chim trĩ (31/7/2020)
Vĩnh Linh với những kết quả tích cực sau 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2017-2020 (28/7/2020)
Người nỗ lực xây dựng thương hiệu các sản phẩm từ sim rừng Hướng Hóa (28/7/2020)
Xây dựng vườn mẫu nông thôn mới ở Cam Lộ (27/7/2020)
Lợi nhuận mỗi năm 10 tỷ nhờ nuôi ốc hương (27/7/2020)
Không ngừng nâng cao năng lực kiểm định trên địa bàn (24/7/2020)
Tín hiệu lạc quan từ phiên chợ nông sản an toàn (24/7/2020)
Phát triển cây dược liệu trở thành sản phẩm đặc trưng của Cam Lộ (24/7/2020)
Khơi dậy tiềm năng kinh tế vùng gò đồi (24/7/2020)
Thu tiền tỉ từ vườn sầu riêng ở Vĩnh Thủy (24/7/2020)
Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp ở Cam Lộ (24/7/2020)
Hội thảo khoa học bổ sung, chỉnh lý Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930- 2000 (24/7/2020)
Hội viên nông dân tiên phong nuôi cá leo thương phẩm trong ao đất (24/7/2020)
Triển vọng phát triển cây bơ, cây sầu riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (24/7/2020)
Triển vọng từ mô hình nuôi chim trĩ (24/7/2020)
Một số vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu: “Những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển” (24/7/2020)
Trồng cây môn nịt ở Vĩnh Thái cho thu nhập khá (24/7/2020)
Hiệu quả mô hình trồng đậu xanh trên đất chuyển đổi (21/7/2020)
Học sinh trường chuyên làm cánh tay robot hỗ trợ người khuyết tật (21/7/2020)
Bế mạc cuộc thi “ Tin học trẻ” tỉnh Quảng Trị lần thứ 22 (20/7/2020)
Vĩnh Linh: Tỷ lệ sử dụng giống lúa chất lượng cao đạt 85% (20/7/2020)
Ứng dụng thiết bị bay không người lái vào sản xuất nông nghiệp (20/7/2020)
Khai mạc cuộc thi “Tin học trẻ” tỉnh Quảng Trị lần thứ XXII (16/7/2020)
Tái đàn lợn theo hướng an toàn sinh học (16/7/2020)
Cây chanh dây bén duyên vùng gò đồi Triệu Thượng (16/7/2020)
Ban chỉ đạo cuộc thi tin học trẻ huyện Gio Linh tổ chức hội thi tin học trẻ lần thứ VI năm 2020 (16/7/2020)
Hiệu quả mô hình nuôi thỏ khép kín (14/7/2020)
Triển vọng từ mô hình trồng cây Thìa Canh (14/7/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Công văn số 332/SKHCN-VP về việc V/v hướng dẫn cài đặt và tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định số 212/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định số 169/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng với biến đổi khí hậu" Quảng Trị"

Quyết định số 170/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X - Quang số hóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"

Báo cáo số 65/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2020

Báo cáo số 69/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo số 70/BC-SKHCN về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020 của Sở KH_CN Quảng Trị

Báo cáo số 74/BC-SKHCN về việc Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở KH_CN 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 73/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 về lĩnh vực khoa học công nghệ

Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Thông báo về việc đưa phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc mới của tỉnh vào sử dụng chính thức

Về việc triển khai công điện của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Về việc Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 179
Hôm nay 1.403
Hôm qua 2.728
Tất cả 2.270.699

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này