Thứ Sáu, 14/8/2020 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin hoạt động SởTin trong tỉnhTin trong nướcTin thế giớiTin tổng hợpSở hữu trí tuệHoạt động KH&CN cơ sởPhổ biến pháp luậtPhòng, chống dịch bệnh COVID-19
TIN TỨC - SỰ KIỆN: Hoạt động KH&CN cơ sở
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 15/6/2020

Tà Rụt tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển
Theo đánh giá, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Tà Rụt, huyện Đakrông đã thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó kinh tế nông nghiệp và thương mại- dịch vụ có bước phát triển đột phá.
Những nông sản đặc sản của xã Tà Rụt đã góp phần làm phong phú thêm sản phẩm đặc sản của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô ở huyện Đakrông.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tà Rụt, nhiệm kỳ 2015-2020, , kinh tế của xã có bước tăng trưởng đáng kể, năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phát huy được nội lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân lương thực đầu người đạt 267kg/người/năm, đạt 102,69% (Nghị quyết (NQ): 260 kg). Chăn nuôi được duy trì tốt, đến cuối năm 2019 tổng đàn gia súc, gia cầm 10.093 con, đạt 134,57% (NQ: 7.500 con); diện tích trồng rừng mới đến năm 2019 là 188 ha, đạt 125,3% (NQ: 150 ha); thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt 109,65 triệu đồng/năm (NQ: 100 triệu đồng); thu nhập bình quân đầu người đạt 19 triệu đồng/ người/năm, đạt 100%. Hiện nay, nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ yếu trong phát triển kinh tế của địa phương. Diện tích gieo trồng đến cuối năm 2019 là 547,3 ha, đạt 84,20% (NQ: 650 ha); sản lượng lương thực có hạt 926,5 tấn, đạt 97,52% (NQ: 950 tấn). Một số cây trồng có giá trị thấp đã được chuyển sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, chuyển dịch cơ cấu các loại cây trồng phù hợp với đặc điểm chung của địa bàn, cụ thể như: Cây lúa, sắn, ngô, dứa, chuối và một số cây trồng khác được liên kết tiêu thụ sản phẩm.

 

Chú trọng đưa giống cây trồng mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Bước đầu đã xây dựng mô hình trồng chuối lùn tại thôn A Đăng; đã xây dựng vùng quy hoạch sản xuất ở các thôn, bản về diện tích cây sắn, ngô, dứa... Ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển đa dạng, hình thành các cơ sở phát triển sản xuất công nghiệp ở địa bàn xã như: Mộc dân dụng, rèn, may mặc, xe vận tải, máy xay xát, máy trộn bê tông, thu hút hàng trăm lao động, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Thương mại- dịch vụ ngày càng phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân như: Dịch vụ nhà nghỉ, bưu chính- viễn thông, vật tư nông nghiệp, dịch vụ cơ khí, sửa chữa, dịch vụ giao thông vận tải... Đến cuối năm 2019 có 102 hộ buôn bán, chiếm 8,71% số hộ toàn xã, tăng 18 hộ so với năm 2015.

 

Điểm nổi bật là cơ sở hạ tầng của địa phương ngày càng phát triển. Đến nay đã triển khai đầu tư 16 chương trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, Nhân dân đóng góp với số tiền trên 25 tỉ đồng, cụ thể như: Đường bê tông hóa nội thôn của các thôn Tà Rụt 1,2,3, A Đăng, Vực Leng, A Liêng; Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Vực Leng; sân trụ sở UBND xã; trường mầm non và tiểu học giai đoạn 2; trạm y tế xã giai đoạn 1; xây dựng khu định canh, định cư thôn A Pul; khu tái định cư tránh lũ khẩn cấp thôn Tà Rụt 1,2,3 giai đoạn 2; 2 cầu qua sông của 2 thôn A Liêng và Vực Leng, đường nội đồng thôn A Pul và Tà Rụt 3; điện lưới thôn A Vương, A Pul; có 36 công trình giếng khoan cho 306 hộ dân. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đã góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, cải thiện đời sống của người dân, quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định.

 

Công tác quản lý về môi trường được tăng cường. Tỉ lệ dùng nước sạch của hộ dân tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Phong trào đảm bảo vệ sinh môi trường, trồng rừng, trồng cây xanh tại các khu vực trường học, trụ sở UBND, đường làng, ngõ xóm được chú trọng. Môi trường được giữ gìn xanh, sạch, đẹp. Hoạt động thu gom rác thải của xã và các tổ chức đoàn thể được duy trì tốt. Ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường được nâng cao.

 

Đảng bộ xã luôn đề cao vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu của tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực công tác, nhất là thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/HU, ngày 13/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông “về đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”, được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng lòng góp sức của Nhân dân các dân tộc trong toàn xã. Bằng những cách làm hay, sáng tạo, trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xã Tà Rụt đã có bước khởi sắc, bộ mặt nông thôn mới của xã từng bước thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Đến nay, xã đạt 8/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

Công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo được quan tâm thực hiện. Nhiệm kỳ qua đã giải quyết việc làm cho 230 lao động, tạo việc làm tại chỗ 338 lao động. Tỉ lệ hộ nghèo của xã đến cuối năm 2019 giảm xuống còn 353 hộ, chiếm 33,7%, không có hộ đói gay gắt, đứt bữa, hay thiếu ăn xảy ra. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm. Lãnh đạo xã và các hội, đoàn thể thường xuyên tổ chức thăm hỏi và động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người khuyết tật... nhân các ngày lễ, tết trong năm. Các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc được phát huy và bảo tồn, bỏ dần hủ tục, tập quán lạc hậu. Luôn duy trì tốt hoạt động của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

 

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng thực hiện đồng bộ, toàn diện. Năng lực lãnh đạo, phương thức hoạt động của cấp ủy có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả cao hơn. Toàn Đảng bộ có 211 đảng viên với 10 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng, kết nạp được 53 đảng viên. Kết quả xếp loại 100% chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Về trình độ văn hóa và lý luận chính trị đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có 100% đạt chuẩn. Công tác dân vận có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác dân vận của chính quyền, phong trào thi đua “dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Việc giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, giảm thời gian và các thủ tục hành chính cho các tổ chức và công dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường việc giám sát và phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong những năm qua đã có nhiều kết quả tích cực. Thông qua các chương trình truyền thông, chiến dịch tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Tình trạng tảo hôn và trẻ suy dinh dưỡng đã giảm nhiều so với trước. Cấp phát thẻ bảo hiểm khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi và khu vực miền núi được đảm bảo kịp thời. Các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ được quan tâm, đặc biệt là chú trọng giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, bản sắc văn hóa của dân tộc, tạo được khí thế vui tươi phấn khởi trong Nhân dân.

 

Từ những kết quả đạt được, Đại hội Đảng bộ xã Tà Rụt lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định, một trong những mục tiêu đột phá là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc; tranh thủ thời cơ; tập trung triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng quyết liệt và hiệu quả; khai thác và sử dụng tốt các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững; củng cố quốc phòng- an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phấn đấu đến năm 2025, Tà Rụt trở thành đô thị loại V.

http://baoquangtri.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hiệu quả tích cực từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở Triệu Hòa (13/8/2020)
Chuẩn bị các điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP (13/8/2020)
Nhân rộng mô hình trồng cây cà gai leo ở xã Lìa (13/8/2020)
Vùng đồi k4 với nhiều mô hình cây ăn quả có giá trị (13/8/2020)
Vĩnh Linh triển khai mô hình nuôi cá “sông trong ao” (12/8/2020)
Phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao (10/8/2020)
Hiệu quả ở Hợp tác xã nông sản Tây Vĩnh Thủy (10/8/2020)
Làm giàu từ mô hình kinh tế trang trại (10/8/2020)
Trồng ném lấy củ trên đất cát cho thu nhập cao (07/8/2020)
Phát triển chăn nuôi bò ở vùng biển (07/8/2020)
Xây dựng 112 mô hình sản xuất lương thực, thực phẩm an toàn (07/8/2020)
Lợi ích nhiều mặt từ mô hình nông - lâm kết hợp (07/8/2020)
Khai thác tiềm năng, lợi thế vùng cát Gio Linh (07/8/2020)
Triển vọng nhân rộng các giống cây ăn quả chất lượng cao (07/8/2020)
Người vận động dân làng trồng dưa hấu (07/8/2020)
Phát triển mô hình nuôi dê ở vùng gò đồi Cam Lộ (05/8/2020)
Hiệu quả từ chuyển đổi đất lúa năng suất thấp sang trồng sen (04/8/2020)
Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi gà sạch của cựu chiến binh Trần Lạc (04/8/2020)
Thu nhập ổn định với mô hình nuôi chim Trĩ (03/8/2020)
Hải Lâm khai thác thế mạnh vùng gò đồi (03/8/2020)
Phát triển giá trị nhãn hiệu tập thể chuối Hướng Hoá (31/7/2020)
Phát triển cây công nghiệp ở Hướng Hóa và vấn đề giải quyết đầu ra cho sản phẩm (31/7/2020)
Thử nghiệm mô hình nuôi chim trĩ (31/7/2020)
Vĩnh Linh với những kết quả tích cực sau 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2017-2020 (28/7/2020)
Người nỗ lực xây dựng thương hiệu các sản phẩm từ sim rừng Hướng Hóa (28/7/2020)
Xây dựng vườn mẫu nông thôn mới ở Cam Lộ (27/7/2020)
Lợi nhuận mỗi năm 10 tỷ nhờ nuôi ốc hương (27/7/2020)
Không ngừng nâng cao năng lực kiểm định trên địa bàn (24/7/2020)
Tín hiệu lạc quan từ phiên chợ nông sản an toàn (24/7/2020)
Phát triển cây dược liệu trở thành sản phẩm đặc trưng của Cam Lộ (24/7/2020)
Khơi dậy tiềm năng kinh tế vùng gò đồi (24/7/2020)
Thu tiền tỉ từ vườn sầu riêng ở Vĩnh Thủy (24/7/2020)
Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp ở Cam Lộ (24/7/2020)
Hội thảo khoa học bổ sung, chỉnh lý Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930- 2000 (24/7/2020)
Hội viên nông dân tiên phong nuôi cá leo thương phẩm trong ao đất (24/7/2020)
Triển vọng phát triển cây bơ, cây sầu riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (24/7/2020)
Triển vọng từ mô hình nuôi chim trĩ (24/7/2020)
Một số vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu: “Những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển” (24/7/2020)
Trồng cây môn nịt ở Vĩnh Thái cho thu nhập khá (24/7/2020)
Hiệu quả mô hình trồng đậu xanh trên đất chuyển đổi (21/7/2020)
Học sinh trường chuyên làm cánh tay robot hỗ trợ người khuyết tật (21/7/2020)
Bế mạc cuộc thi “ Tin học trẻ” tỉnh Quảng Trị lần thứ 22 (20/7/2020)
Vĩnh Linh: Tỷ lệ sử dụng giống lúa chất lượng cao đạt 85% (20/7/2020)
Ứng dụng thiết bị bay không người lái vào sản xuất nông nghiệp (20/7/2020)
Khai mạc cuộc thi “Tin học trẻ” tỉnh Quảng Trị lần thứ XXII (16/7/2020)
Tái đàn lợn theo hướng an toàn sinh học (16/7/2020)
Cây chanh dây bén duyên vùng gò đồi Triệu Thượng (16/7/2020)
Ban chỉ đạo cuộc thi tin học trẻ huyện Gio Linh tổ chức hội thi tin học trẻ lần thứ VI năm 2020 (16/7/2020)
Hiệu quả mô hình nuôi thỏ khép kín (14/7/2020)
Triển vọng từ mô hình trồng cây Thìa Canh (14/7/2020)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS
Ứng dụng trên Android
Công văn số 332/SKHCN-VP về việc V/v hướng dẫn cài đặt và tuyên truyền ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định số 212/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định số 169/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen (mè đen) và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen, thích ứng với biến đổi khí hậu" Quảng Trị"

Quyết định số 170/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài:" Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X - Quang số hóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị"

Báo cáo số 65/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2020

Báo cáo số 69/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo số 70/BC-SKHCN về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2020 của Sở KH_CN Quảng Trị

Báo cáo số 74/BC-SKHCN về việc Báo cáo về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở KH_CN 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 73/BC-SKHCN về việc Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 về lĩnh vực khoa học công nghệ

Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2020)

Thông báo về việc đưa phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc mới của tỉnh vào sử dụng chính thức

Về việc triển khai công điện của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Về việc Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo về việc tiếp tục đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2020

Báo cáo kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
Nội quy tiếp công dân
Thống kê lượt truy cập
Số người online 193
Hôm nay 1.459
Hôm qua 2.728
Tất cả 2.270.755

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này