Thứ Sáu, 13/12/2019 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
THÔNG BÁO

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức
Căn cứ Công văn số 503/SNV-CCVC ngày 13/8/2019 của Sở Nội vụ Quảng Trị về thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

1.1 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 14 chỉ tiêu
Số lượng Vị trí việc làm Yêu cầu Ghi chú
01 Hành chính - Đánh giá chứng nhận - Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành: Kỹ thuật, Luật
- Có các chứng chỉ đào tạo:
  Chứng chỉ Chuyên Gia đánh giá Trưởng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001
 Giấy chứng nhận: Cán bộ, chuyên gia về tiêu chuẩn hóa.
  Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012
  Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm
01 Kiểm định hiệu chuẩn Đo lường - Tốt nghiệp đại học trở lên;  
- Chuyên ngành: Kỹ thuật Vật lý
 - Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
  Kiểm định viên Phương tiện đo điện tim, phương tiện đo điện nảo;
  Kiểm định viên Phương tiện đo cân ô tô, cân phân tích , cân kỹ thuật, cân bàn cân dĩa, cân đồng hồ lò xo;
  Kiểm định viên Phương tiện đo cột đo xăng dầu, phương tiện đo dung tích thông dụng, taximet;
  Khóa huấn luyện cơ bản về An toàn bức xạ trong Y tế;
  Kiểm tra thiết bị tăng sáng truyền hình và thiết bị chụp cắt lớp vi tính;
  Kiểm tra thiết bị X Quang tổng hợp;
  Kiểm định viên Nhiệt kế, Huyết áp kế, Hiệu chuẩn phương tiện đo Nhiệt độ,
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Kiểm định hiệu chuẩn Đo lường - Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện; điện tử viễn thông;
- Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
  Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng và điện tử; 
Kiểm định viên phương tiện đo điện tim,  phương tiện đo điện não.
- Kiểm định viên Cân phân tích, Cân kỹ thuật
- Giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa về An toàn bức xạ trong X quang chẩn đoán y tế.
- Kiểm tra thiết bị X-Quang thông thường, thiết bị chụp cắt lớp vi tính và tăng sáng truyền hình;
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
 
 
Số lượng Vị trí việc làm Yêu cầu Ghi chú
01 Thử nghiệm - Tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên;
- Chuyên ngành: Xây dựng,  xây dựng công nghiệp và dân dụng;
- Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
 Thử nghiệm tính chất cơ lý vật liệu kim loại và bê tông
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Thử nghiệm viên  Hóa , Sinh - Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành:Hóa học, sinh học, Môi trường.
- Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
Lý thuyết và thực hành thử nghiệm kim loại bằng phương pháp Quảng phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật Hydrua hóa.
Giấy chứng nhận: Kỹ thuật phân tích vi sinh & một số phương pháp kiểm tra nhanh ứng dụng trong thực phẩm và môi trường.
Giấy chứng nhận: Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS), ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường
Giấy xác nhận: Thử nghiệm  kim loại trên thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử
Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử Hóa lý
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Thử nghiệm viên  Hóa, Sinh - Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành:  Công hóa hóa học, Hóa môi trường.
- Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
- Đào tạo lý thuyết và thực hành thử nghiệm kim loại bằng phương pháp Quảng phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật Hydrua hóa
- Giấy chứng nhận thử nghiệm mẫu phân bón
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Thử nghiệm viên Điện – điện tử Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành: Điện; điện tử viễn thông;
 - Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
 Thử nghiệm các sản phẩm điện gia dụng,
Thử nghiệm máy cắt không khí (Aptomat)
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Thử nghiệm viên chuyên ngành vật liệu xây dựng - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Chuyên ngành:  Xây dựng;
 - Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
Bồi dưỡng nghiệp vụ thi công xây dựng công trình.
Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý bê tông và vật liệu xây dựng.
Thí nghiệm viên ngắn hạn chuyên ngành xây dựng công trình giao thông
Phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp đất và thử nghiệm độ bền cách điện.
Phương pháp thử các tính chất cơ - lý của các vật liệu kim loại và liên kết hàn.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Kiểm định  viên điện, nhiệt, hóa lý,  X quang    - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Chuyên ngành: Kỹ thuật
 - Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
  Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng;
Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử; 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01   Kiểm định  viên độ dài, khối lượng      - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Chuyên ngành: Kỹ thuật
 - Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
Kiểm định viên phương tiện đo độ dài
Kiểm định viên phương tiện đo  cân phân tích , cân kỹ thuật
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Kiểm định  viên
Dung tích lưu lượng  
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Chuyên ngành: Kỹ thuật
 - Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
Kiểm định viên phương tiện đo dung tích thông dụng, binh chuẩn kim loại hạng II và bình chuẩn dung tích từng phần
- Hiệu chuẩn bình chuẩn kim loại hạng II
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm hàng hóa Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành:  Kỹ thuật, Công nghệ thực phẩm
 - Có các chứng chỉ đào tạo về:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17065 Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ
Chứng nhận: Phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn
Chứng chỉ sơ cấp nghề: Kiểm tra chất lượng thực phẩm
Lý thuyết và thực hành thử nghiệm kim loại bằng phương pháp Quảng phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật Hydrua hóa.
Thử nghiệm  kim loại trên thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Nhân viên văn thư kiêm thủ quỷ - Tốt nghiệp đại học trở lên;
- Chuyên ngành: Văn thư lưu trữ hoặc Chuyên ngành khác phải nghiệp vụ văn thư
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên;
- Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Lái xe
  • Tốt nghiệp B2 trở lên;
  • Chuyên ngành: Lái xe.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
 
 1.2 Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ: 16 chỉ tiêu
Số lượng Vị trí việc làm Yêu cầu Ghi chú
01 Kỹ sư vận hành, quản lý thiết bị và chuyển giao công nghệ về thiết bị bảo quản, chế biến - Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Chuyên ngành:  Kỹ thuật điện
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
 
 
01 Biên tập viên thông tin - Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
- Chuyên ngành: Khoa học Quản lý nhà Nước.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
 
01 Kỹ sư Nghiên cứu tế bào và nuôi cấy mô Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghê sinh học hoặc Sinh học thực nghiệm.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Kỹ sư bảo quản, chế biến - Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học.
- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
 
 
 
Số lượng Vị trí việc làm Yêu cầu Ghi chú
01 Kỹ sư ứng dụng và chuyển giao KH&CN về cây trồng - Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên
- Chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Phát triển Nông thôn
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
 
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Kỹ sư ứng dụng và chuyển giao tiến bộ Khoa học Công nghệ về cây trồng - Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp, Công nghệ sinh học, Lâm nghiệp.
- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
Điều kiện làm việc tại Cam Lộ
01 Kỹ sư huấn luyện cây và vườn ươm
 
- Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
 
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Kỹ sư
Nghiên cứu vi sinh vật và sản xuất chế phẩm vi sinh
- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
- Chuyên ngành: Sinh học hoặc Công nghệ sinh học.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
02 Đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền - Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Sư phạm chuyên ngành về xã hội – nhân văn, thư viện thông tin, công nghệ sinh học.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Quy định tại Thông tư  số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm
01 Kỹ sư công nghệ thông tin  - Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Điện tử - Viễn Thông
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
 
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Biên tập viên thông tin - Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Báo chí hoặc Sư phạm ngữ văn, Luật nhưng phải có chứng chỉ  bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí ít nhân 8 tuần.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Dịch vụ và thị trường công nghệ - Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Khoa học xã hội nhân văn, Luật.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
 
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Kỹ sư thông tin  - Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Điện tử- Viễn Thông/ Toán học
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Văn thư lưu trữ kiêm thủ quỹ - Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Chuyên ngành: Văn thư lưu trữ hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành xã hội khác nhưng có chứng chỉ về văn thư lưu trữ.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, bậc 2 (A2 hoặc tương đương) trở lên.
- Tin học: Cao đẳng CNTT
- Chứng chỉ văn thư, lưu trữ
 
Ưu tiên người có kinh nghiệm, đã làm việc tại trung tâm.
01 Lái xe
  • Tốt nghiệp B2 trở lên;
  • Chuyên ngành: Lái xe.
 
 
 
2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:
Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện theo từng vị trí việc làm trên, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
- Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành sự phân công, bố trí của cơ quan có thẩm quyền.
- Đảm bảo các điều kiện dự tuyển theo quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
Nếu là đối tượng xét tuyển đặc biệt, phải đảm bảo quy định tại Khoản 7, Điều 2, Nghị định 161/2018/2018/NĐ-CP; Nếu đối tượng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ phải đảm bảo các điều kiện khác quy định tại Điều 2, Nghị định 140/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
 
3. Hồ sơ dự tuyển:
Thí sinh dự tuyển chỉ nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP hoặc Nghị định 161/2018/NĐ- CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) thay thế cho việc nộp hồ sơ dự tuyển như trước đây. Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên webside của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn
Sau khi có thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển có trách nhiệm nộp hồ sơ đến đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.
 
4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Ngày 30/8/2019 - 30/9/2019
- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị - 204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
 
5. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tuyển dụng:
a) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
b) Nội dung xét tuyển: 
 
+ Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
+ Sát hạch tiếng Anh; Kiểm tra thông qua phỏng vấn về các kiến thức chuyên ngành liên quan đến vị trí việc làm tuyển dụng; vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị mà thí sinh đăng ký dự tuyển.
c) Thời gian xét tuyển:  Dự  kiến 10/10/2019.
d) Địa điểm xét tuyển: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị - 204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
đ) Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/thí sinh.
 Lưu ý:
- Khi nộp Phiếu dự tuyển, thí sịnh trực tiếp mang theo bản gốc các văn bằng, chứng chỉ liên quan để đối chiếu
- Thông báo này và Hồ sơ dự tuyển được đăng trên Báo Quảng Trị, và trên webside của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn; Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ: http://www.dostquangtri.gov.vn.
- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ số điện thoại: 02333.595919; 0905405497 ./.
Thông báo khác
Kết luận thanh tra về đo lường (18/9/2019)
Kết luận thanh tra về an toàn bức xạ, hạt nhân và đo lường (14/8/2019)
Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối Cung - Cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế " (05/8/2019)
Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị" (29/7/2019)
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị (08/7/2019)
Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN (19/3/2019)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài (24/01/2019)
Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019. (12/12/2018)
TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8 (08/5/2018)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận (25/7/2017)
Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (05/12/2016)
Quyết định số 3110/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v Phê duyệt đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị

Quyết định số 214/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH_CN thực hiện năm 2020

Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt đề tài: "Đánh giá nhu cầu thị trường lao động và đề xuất các giải pháp về đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030"

Quyết định số 221/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ

Quyết định số 222/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ tại cơ sở phòng khám Đa khoa Tâm An

Báo cáo số 94/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 31/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kết luận thanh tra về đo lường

Kết luận thanh tra về an toàn bức xạ, hạt nhân và đo lường

Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối Cung - Cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế "

Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị

Thống kê lượt truy cập
Số người online 483
Hôm nay 187
Hôm qua 3.613
Tất cả 1.306.150

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này