Thứ Tư, 13/11/2019 Cấu trúc Cổng Đăng nhập
THÔNG BÁO

Về việc nghiệm thu đề tài “Địa chí Quảng Trị”.

Thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt đề tài “Địa chí Quảng Trị”, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị - Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài đã hoàn thiện thuyết minh đề cương “Địa chí Quảng Trị” được Ban chỉ đạo triển khai thực hiện công trình Địa chí Quảng Trị thống nhất thông qua.

Trong quá trình thực hiện, cơ quan chủ trì đã tổ chức phối hợp với Viện Sử học Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Quảng Trị và Hội Di sản văn hóa Quảng Trị tiến hành biên soạn theo các nội dung của đề cương đã được phê duyệt.

Nội dung dự thảo “Địa chí Quảng Trị” đã được các chuyên gia tham vấn phản biện qua các hội thảo khoa học do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức.

Để nghiệm thu từng phần và bản dự thảo tiến đến nghiệm thu, đánh giá cấp tỉnh về kết quả biên soạn “Địa chí Quảng Trị”, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đã tổ chức 02 Hội thảo khoa học về các hợp phần nội dung biên soạn gồm:

- Hợp phần 1: Lịch sử và Văn hóa tỉnh Quảng Trị.

- Hợp phần 2: Địa lý và Kinh tế tỉnh Quảng Trị.

Tiếp thu ý kiến các chuyên gia góp ý qua các hội thảo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn chỉnh biên tập công trình “Địa chí Quảng Trị” đáp ứng đủ điều kiện để tổ chức nghiệm thu, đánh giá cấp tỉnh (Có bản dự thảo Công trình “Địa chí Quảng Trị” đính kèm), dự kiến sẽ tổ chức nghiệm thu đề tài nói trên vào tháng 11/2019.

Vậy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo rộng rãi trên cổng thông tin điện tử: www.dostquangtri.gov.vn cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia ý kiến.

Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

204 Hùng Vương - TP Đông Hà.

Bản điện tử gửi về theo địa chỉ Email:  vovantam@quangtri.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị chân thành cám ơn ý kiến đóng góp của mọi người./.

Thông báo khác
Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng ()
Kết luận thanh tra về đo lường (18/9/2019)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức (09/11/2019)
Kết luận thanh tra về an toàn bức xạ, hạt nhân và đo lường (14/8/2019)
Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối Cung - Cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế " (05/8/2019)
Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà kính ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất một số loại cây trồng có giá trị phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị" (29/7/2019)
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với Ban Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị (08/7/2019)
Thông báo về việc triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN (19/3/2019)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài (24/01/2019)
Thông báo về việc đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2019. (12/12/2018)
TB về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản 8 (08/5/2018)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận (25/7/2017)
Thông báo về việc kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài:"Nghiên cứu thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cán bộ y tế và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (05/12/2016)
Quyết định số 214/QĐ-SKHCN về việc Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KH_CN thực hiện năm 2020

Quyết định số 2625/QĐ-UBND về việc Quyết định v/v phê duyệt đề tài: "Đánh giá nhu cầu thị trường lao động và đề xuất các giải pháp về đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030"

Quyết định số 221/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ

Quyết định số 222/QĐ-SKHCN về việc Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm tra về An toàn và kiểm soát bức xạ tại cơ sở phòng khám Đa khoa Tâm An

Báo cáo số 94/BC-SKHCN về việc Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch số 31/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Quyết định số 272/QĐ-SKHCN về việc Quyết định Ban hành Quy trình triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025

Quyết định số 27/QĐ-SKHCN về việc Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị

Kế hoạch số 10/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Tập huấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 vào hoạt động UBND các Phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kế hoạch số 09/KH-SKHCN về việc Kế hoạch Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Kết luận thanh tra về đo lường

Kết luận thanh tra về an toàn bức xạ, hạt nhân và đo lường

Thông báo V/v kết quả xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình kết nối Cung - Cầu hàng hóa hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế "

Thống kê lượt truy cập
Số người online 468
Hôm nay 2.694
Hôm qua 3.739
Tất cả 1.194.821

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.

Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này