Chủ Nhật ngày 25/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: UBND tỉnh
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 2838/QĐ-UBND
07/11/2016
Quyết định V/v thành lập và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
2 2756/QĐ-UBND
28/10/2016
Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trạm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa
3 2545/QĐ-UBND
19/10/2016
QĐ Phê duyệt đề tài: "Địa chí Quảng Trị"
4 2420/QĐ-UBND
06/10/2016
Quyết định Phê duyệt đề án khoa học: "Điều tra, đánh giá năng lực sản xuất của các doanh nghiệp chế biến gỗ và đề xuất nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành công nghiệp sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025"
5 2419/QĐ-UBND
06/10/2016
Quyết định Phê duyệt đề án khoa học: "Khảo sát, đánh giá nhu cầu vận chuyển tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp (các mặt hàng chủ yếu) và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
6 2152/QĐ-UBND
09/9/2016
Quyết định về việc Phê duyệt đề tài: "Đánh giá chất lượng nước biển ven bờ phục vụ du lịch ven biển, nước cấp cho các hồ nuôi thủy hải sản, chất lượng cá đánh bắt ven bờ tỉnh Quảng Trị"
7 Số 753/QĐ-UBND
13/4/2016
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
8 11/2016/QĐ-UBND
31/3/2016
Quyết định ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
9 32/2015/QĐ-UBND
16/12/2015
QĐ v/v ban hành quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị
10 14/2015/QĐ-UBND
25/6/2015
Quyết định v/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
11 1919/QĐ-UBND
11/9/2014
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020
12 2442/QĐ-UBND
06/12/2013
Về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020
13 1583/QĐ-UBND
03/9/2013
Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy số 20/NĐ-TW ngày 01/11/2012 về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
14 Số: 103/QĐ-CT
16/01/2012
Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
15 1439/QĐ-UBND
20/7/2011
V/v Ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
16 769/QĐ-UBND
27/4/2011
Quyết định về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
17 1485/QĐ-UBND
11/8/2008
Quyết đình về việc ban hành Điều lệ, tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị
18 1484/QĐ-UBND
11/8/2008
Quyết định về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị
Tổng số: 168
Trang 4 / 4 |< << >> >|
Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 399
Hôm nay 2.373
Hôm qua 6.751
Tất cả 6.554.980
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!