Thứ Tư ngày 05/10/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: UBND tỉnh
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 3156/QĐ-UBND
15/10/2021
Quyết định hỗ trợ kinh phí đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ cao cho dự án Ứng dụng khoa học công nghệ chiết tách các đơn chất tinh dầu bằng hệ thống thiết bị máy phân đoạn trong sản xuất mỹ phẩm
2 4553/UBND-KHCN
28/9/2021
V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia
3 2532/QĐ-UBND
21/9/2021
Quyết định V/v Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng bền vững của tỉnh Quảng Trị
4 2533/QĐ-UBND
21/9/2021
Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành để đảm bảo tính kịp thời, chính xác, an toàn và minh bạch hóa các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
5 2534/QĐ-UBND
21/9/2021
Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng nguyên liệu và bào chế, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường từ cây thìa canh
6 4314/UBND-NC
16/9/2021
V/v duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2021
7 2397/QĐ-UBND
08/9/2021
Quyết định phê duyệt điều chỉnh đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ trong danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (lần 1, năm 2021)
8 4063/UBND-KHCN
06/9/2021
V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia
9 2253/QĐ-UBND
25/8/2021
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
10 2252/QĐ-UBND
25/8/2021
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
11 144/KH-UBND
20/8/2021
Kế hoạch xuất bản cuốn sách Địa chí Quảng Trị
12 2041/QĐ-UBND
04/8/2021
Quyết định điều chỉnh danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN thuộc Sở KH&CN
13 1827/QĐ-UBND
15/7/2021
Quyết định về việc điều chỉnh kinh phí hoạt động KH&CN năm 2021
14 1620/QĐ-UBND
30/6/2021
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
15 1503/QĐ-UBND
15/6/2021
Quyết định v/v ban hành giá thành các loại chế phẩm vi sinh sử dụng trong Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
16 1229/QĐ-UBND
20/5/2021
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc Sở và các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
17 1852/UBND-KHCN
13/5/2021
V/v đề xuất dự án Chương trình Nông thôn miền núi năm 2022
18 1812/UBND-NC
12/5/2021
Về việc duy trì và nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh (PAPI) năm 2021
19 975/QĐ-UBND
28/4/2021
Quyết định V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc Sở và các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và công nghệ
20 970/QĐ-UBND
27/4/2021
Quyết định V.v Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đề tài Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống thuộc lá vàng có triển vọng nhằm chọn giống phù hợp và hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tạo vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị
21 66/QĐ-SKHCN
12/4/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng mô hình cây Đàn Hương trên đất gò đồi của huyện Vĩnh Linh
22 76/KH-UBND
09/4/2021
Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) năm 2021
23 786/QĐ-UBND
08/4/2021
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống men xốp thuộc nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ
24 522/QĐ-UBND
10/3/2021
Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 1, năm 2021)
25 43/KH-UBND
05/3/2021
Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chương trình, kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
26 341/QĐ-UBND
05/02/2021
Quyết định Về việc phân bổ kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2021
27 324/QĐ-UBND
05/02/2021
Quyết định Về việc phê duyệt Đề án "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
28 342/QĐ-UBND
05/02/2021
Quyết định V/v ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị lần thứ X, năm 2021
29 320/QĐ-UBND
05/02/2021
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Quảng Trị năm 2020
30 77/QĐ-UBND
13/01/2021
Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
31 03/KH-UBND
12/01/2021
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021
32 3945/QĐ-UBND
31/12/2020
Quyết định v/v phê duyệt đề tài: "Khảo nghiệm một số giống dừa xiêm có triển vọng để đánh giá khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế, nhằm góp phần phục vụ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh Quảng Trị"
33 5883/KH-UBND
21/12/2020
Kế hoạch thực hiện Đề án Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 định hướng năm 2030
34 5884/KH-UBND
21/12/2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
35 5807/KH-UBND
17/12/2020
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
36 3237/QĐ-UBND
13/11/2020
Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (lần 3, năm 2020)
37 2757/QĐ-UBND
25/9/2020
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
38 2641/QĐ-UBND
15/9/2020
Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lưới trồng thử nghiệm cây dược liệu công nghệ cao.
39 2642/QĐ-UBND
15/9/2020
Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Nhà làm việc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.
40 124/TB-UBND
11/9/2020
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
41 2537/QĐ-UBND
01/9/2020
Quyết định Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 2, năm 2020)
42 2430/QĐ-UBND
28/8/2020
Quyết định v/v phê duyệt đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa
43 2414/QĐ-UBND
27/8/2020
Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
44 2415/QĐ-UBND
27/8/2020
Quyết định v/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: nhà lưới trồng thử nghiệm cây dược liệu công nghệ cao
45 2423/QĐ-UBND
27/8/2020
Quyết định v/v phê duyệt đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triển cây Lan Giả Hạc (Dendrobium anosmum) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
46 2406/QĐ-UBND
26/8/2020
Quyết định v/v phê duyệt đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số về di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến dịch năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị
47 2407/QĐ-UBND
26/8/2020
Quyết định v/v phê duyệt đề tài: Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lan Kim Tuyến (Anoectochilus sp) tại vùng Bắc Hướng Hóa
48 2411/QĐ-UBND
26/8/2020
Quyết định v/v phê duyệt đề tài: Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
49 2398/QĐ-UBND
25/8/2020
Quyết định v/v phê duyệt đề tài: nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
50 2101/QĐ-UBND
03/8/2020
Quyết định v/v thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2025
Tổng số: 170
Trang 2 / 4 |< << >> >|
Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 133
Hôm nay 4.668
Hôm qua 7.696
Tất cả 6.628.962
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!