Thứ Bảy ngày 28/5/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: UBND tỉnh
STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu File
1 88/KH-UBND
10/5/2022
Kế hoạchTriển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030
2 76/KH-UBND
22/4/2022
Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022
3 982/QĐ-UBND
07/4/2022
Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần I, năm 2022)
4 913/QĐ-UBND
30/3/2022
Quyết định v/v ban hành Quy định hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026
5 828/QĐ-UBND
17/3/2022
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
6 802/QĐ-UBND
16/3/2022
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị"
7 708/QĐ-UBND
04/3/2022
Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022
8 701/QĐ-UBND
03/3/2022
Quyết định về việc phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2030
9 32/KH-UBND
28/02/2022
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng Trị năm 2022
10 642/QĐ-UBND
28/02/2022
Quyết định về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2022-2027
11 475/QĐ-UBND
09/02/2022
Quyết định về việc phân bổ kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2022
12 472/QĐ-UBND
09/02/2022
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trạm nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa
13 14/KH-UBND
26/01/2022
Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022
14 15/KH-UBND
26/01/2022
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022
15 341/QĐ-UBND
24/01/2022
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng Quảng Trị
16 230/QĐ-UBND
18/01/2022
Quyết định v/v phê duyệt nhiệm vụ: Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình canh tác theo hướng hữu cơ và chế biến đậu đen xanh lòng, nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm giá trị sản phẩm hàng hóa tại tỉnh Quảng Trị
17 52/QĐ-UBND
10/01/2022
Quyết định V/v phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
18 4396/QĐ-UBND
24/12/2021
Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục: Thiết bị thuộc dự án Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học
19 4395/QĐ-UBND
24/12/2021
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
20 281/BC-UBND
24/12/2021
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021
21 204/KH-UBND
24/12/2021
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2022
22 4290/QĐ-UBND
17/12/2021
Quyết định V/v phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tình Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain vào việc truy xuất nguồn gốc nhằm quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị sản phẩm hạt tiêu và hạt cà phê tại tỉnh Quảng Trị
23 196/TTr-UBND
18/11/2021
Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025
24 3664/QĐ-UBND
17/11/2021
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.
25 3647/QĐ-UBND
17/11/2021
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
26 3633/QĐ-UBND
16/11/2021
Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kế hoạch lựa chọn Nhà màng trồng cây con nuôi cấy mô
27 3411/QĐ-UBND
26/10/2021
Quyết định về việc kiện toàn thành viên Hội đồng xét Sáng kiến tỉnh Quảng Trị
28 3408/QĐ-UBND
26/10/2021
Quyết định về việc điều chỉnh kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2021
29 3156/QĐ-UBND
15/10/2021
Quyết định hỗ trợ kinh phí đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ cao cho dự án Ứng dụng khoa học công nghệ chiết tách các đơn chất tinh dầu bằng hệ thống thiết bị máy phân đoạn trong sản xuất mỹ phẩm
30 4553/UBND-KHCN
28/9/2021
V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia
31 2532/QĐ-UBND
21/9/2021
Quyết định V/v Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng bền vững của tỉnh Quảng Trị
32 2533/QĐ-UBND
21/9/2021
Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành để đảm bảo tính kịp thời, chính xác, an toàn và minh bạch hóa các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
33 2534/QĐ-UBND
21/9/2021
Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng nguyên liệu và bào chế, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường từ cây thìa canh
34 4314/UBND-NC
16/9/2021
V/v duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2021
35 2397/QĐ-UBND
08/9/2021
Quyết định phê duyệt điều chỉnh đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ trong danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (lần 1, năm 2021)
36 4063/UBND-KHCN
06/9/2021
V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia
37 2253/QĐ-UBND
25/8/2021
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
38 2252/QĐ-UBND
25/8/2021
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
39 144/KH-UBND
20/8/2021
Kế hoạch xuất bản cuốn sách Địa chí Quảng Trị
40 2041/QĐ-UBND
04/8/2021
Quyết định điều chỉnh danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN thuộc Sở KH&CN
41 1827/QĐ-UBND
15/7/2021
Quyết định về việc điều chỉnh kinh phí hoạt động KH&CN năm 2021
42 1620/QĐ-UBND
30/6/2021
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
43 1503/QĐ-UBND
15/6/2021
Quyết định v/v ban hành giá thành các loại chế phẩm vi sinh sử dụng trong Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
44 1229/QĐ-UBND
20/5/2021
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc Sở và các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
45 1852/UBND-KHCN
13/5/2021
V/v đề xuất dự án Chương trình Nông thôn miền núi năm 2022
46 1812/UBND-NC
12/5/2021
Về việc duy trì và nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh (PAPI) năm 2021
47 975/QĐ-UBND
28/4/2021
Quyết định V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc Sở và các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và công nghệ
48 970/QĐ-UBND
27/4/2021
Quyết định V.v Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đề tài Nghiên cứu khảo nghiệm một số giống thuộc lá vàng có triển vọng nhằm chọn giống phù hợp và hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tạo vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung trên đất cát pha nội đồng và đất cát ven biển tỉnh Quảng Trị
49 66/QĐ-SKHCN
12/4/2021
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng mô hình cây Đàn Hương trên đất gò đồi của huyện Vĩnh Linh
50 76/KH-UBND
09/4/2021
Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) năm 2021
Tổng số: 148
Trang 1 / 3 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2023

V/v thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Hiệu quả bước đầu từ các Dự án của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi” tại Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 1.444
Hôm nay 6.043
Hôm qua 6.251
Tất cả 5.594.411
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!