Thứ Bảy ngày 28/5/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Giới thiệu: Đầu tư, mua sắm công
STT Tiêu đề File
1 Báo cáo tình hình thực hiện giám sát,đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021
2 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và thiết kế bước lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng - Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực NN công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi cây dâu tây
3 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn Khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng - Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực NN công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi cây dâu tây
4 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, sữa chữa Văn phòng và các đơn vị thuộc Sở, Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực NN công nghệ cao; hệ thống giàn nuôi cây dâu tây
5 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trạm nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa
6 Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng Quảng Trị
7 Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Nuôi lượn an toàn sinh học ứng dụng ruồi lính đen , thực hiện năm 2021
8 Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nhân giống, trồng sâm ba kích tím theo hướng hữu cơ , thực hiện năm 2021
9 Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Ứng dụng khoa học, công nghệ trong chăn nuôi dê Boer sinh sản thâm canh theo hướng hữu cơ , thực hiện năm 2021
10 Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng năm 2021 (đợt 2)
11 Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ năm 2021 (đợt 2)
12 Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục: Thiết bị thuộc dự án Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học
13 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
14 Quyết định về việc bàn giao tài sản mua sắm thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước
15 Quyết định về việc phân khai kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước cho dự án Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 1)
16 V/v báo cáo tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2021
17 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử đèn Led Full color trong nhà
18 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: In sách Địa chí Quảng Trị
19 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: In sách Địa chí Quảng Trị
20 Quyết định về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: In ấn sách Địa chí Quảng Trị
21 Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: In ấn sách Địa chí Quảng Trị
22 Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kế hoạch lựa chọn Nhà màng trồng cây con nuôi cấy mô
23 Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu - Gói thầu số 01: Cung cấp lắp đặt thiết bị , dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
24 Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế chi tiết và dự toán - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
25 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chịn nhà thầu - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
26 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cung cấp, lắp đặt thiết bị - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
27 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập thiết kế chi tiết và dự toán - Dự án: Đầu tư thiết thiết bi đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
28 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định giá thiết bị - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
29 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn quản lý dự án - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
30 Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Công trình: Cải tạo, sửa chữa các hạng mục thuộc Trạm nghiên cứu và phát triển nấm
31 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ: tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN
32 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu -Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc, nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
33 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy móc thiết bị thuộc nhiệm vụ: tăng cường tiềm lực phục vụ Nghiên cứu, Ứng dụng và quản lý nhà nước về KH&CN
34 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường, thử nghiệm và thiết bị công nghệ sinh học (giai đoạn 2)
35 Quyết định về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT chào hàng cạnh tranh rút gọn - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử Modul Led P3-RG outdoor
36 Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh rút gọn; Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị bảng điện tử Modul Led P3 -RG outdoor
37 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị bảng điện tử Modul Led P3-RG
38 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử Modul Led P3_RG
39 Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc Nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
40 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ; Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
41 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ; Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN
42 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiệt bị điện tử, công nghệ thông tin, máy móc chuyên môn thuộc nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
43 Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
44 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
45 Quyết định về việc chỉ định đơn vị thi công xây dựng Công trình: Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc Sở và các Trung tâm thuộc Sở KH&CN
46 Quyết định về việc công bố công khai dự toán kinh phí sự nghiệ KH CN năm 2021
47 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc Sở và các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
48 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống lên men xốp thuộc nhiệm vụ Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu quản lý nhà nước về KH&CN
49 Quyết định V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc Sở và các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và công nghệ
50 Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: cung cấp, lắp đặt Hệ thống lên men xốp thuộc nhiệm vụ tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN
Tổng số: 59
Trang 1 / 2 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2023

V/v thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Hiệu quả bước đầu từ các Dự án của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi” tại Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 1.341
Hôm nay 5.699
Hôm qua 6.251
Tất cả 5.594.067
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!