Thứ Tư ngày 28/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Giới thiệu: Đầu tư, mua sắm công
STT Tiêu đề File
1 Về việc phê duyệt E-HSMT Quyết định Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình - Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây
2 Quyết định Phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 05: Tư vấn quản lý dự án Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây
3 Quyết định phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây
4 Quyết định Về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây
5 Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ và các Đơn vị trực thuộc; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây
6 Quyết định Về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết Kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2022
7 QĐ Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định xét giao trực tiếp thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: "Xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi thâm canh cá chim vây vàng theo hướng VietGap gắn với tiêu thụ sản phẩm"
8 Báo cáo tình hình thực hiện giám sát,đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021
9 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và thiết kế bước lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng - Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực NN công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi cây dâu tây
10 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn Khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng - Công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực NN công nghệ cao; Hệ thống giàn nuôi cây dâu tây
11 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, sữa chữa Văn phòng và các đơn vị thuộc Sở, Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực NN công nghệ cao; hệ thống giàn nuôi cây dâu tây
12 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trạm nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa
13 Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng Quảng Trị
14 Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Nuôi lượn an toàn sinh học ứng dụng ruồi lính đen , thực hiện năm 2021
15 Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nhân giống, trồng sâm ba kích tím theo hướng hữu cơ , thực hiện năm 2021
16 Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển khai dự án Ứng dụng khoa học, công nghệ trong chăn nuôi dê Boer sinh sản thâm canh theo hướng hữu cơ , thực hiện năm 2021
17 Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng năm 2021 (đợt 2)
18 Quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ năm 2021 (đợt 2)
19 Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục: Thiết bị thuộc dự án Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học
20 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
21 Quyết định về việc bàn giao tài sản mua sắm thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước
22 Quyết định về việc phân khai kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước cho dự án Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 1)
23 V/v báo cáo tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2021
24 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử đèn Led Full color trong nhà
25 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: In sách Địa chí Quảng Trị
26 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: In sách Địa chí Quảng Trị
27 Quyết định về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: In ấn sách Địa chí Quảng Trị
28 Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: In ấn sách Địa chí Quảng Trị
29 Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kế hoạch lựa chọn Nhà màng trồng cây con nuôi cấy mô
30 Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu - Gói thầu số 01: Cung cấp lắp đặt thiết bị , dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
31 Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế chi tiết và dự toán - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
32 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chịn nhà thầu - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
33 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cung cấp, lắp đặt thiết bị - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
34 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập thiết kế chi tiết và dự toán - Dự án: Đầu tư thiết thiết bi đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
35 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định giá thiết bị - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
36 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn quản lý dự án - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và CNSH (giai đoạn 1)
37 Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Công trình: Cải tạo, sửa chữa các hạng mục thuộc Trạm nghiên cứu và phát triển nấm
38 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ: tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN
39 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu -Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc, nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
40 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy móc thiết bị thuộc nhiệm vụ: tăng cường tiềm lực phục vụ Nghiên cứu, Ứng dụng và quản lý nhà nước về KH&CN
41 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi - Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường, thử nghiệm và thiết bị công nghệ sinh học (giai đoạn 2)
42 Quyết định về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT chào hàng cạnh tranh rút gọn - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử Modul Led P3-RG outdoor
43 Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh rút gọn; Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị bảng điện tử Modul Led P3 -RG outdoor
44 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị bảng điện tử Modul Led P3-RG
45 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Bảng điện tử Modul Led P3_RG
46 Quyết định về việc phê duyệt E-HSMT chào hàng cạnh tranh - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc Nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
47 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ; Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH&CN
48 Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ thống máy sấy bơm nhiệt thuộc nhiệm vụ; Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước về KH CN
49 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiệt bị điện tử, công nghệ thông tin, máy móc chuyên môn thuộc nhiệm vụ: Tăng cường tiềm lực cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
50 Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Tổng số: 66
Trang 1 / 2 |< << >> >|
Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện năm 2022

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.532
Hôm nay 4.929
Hôm qua 6.593
Tất cả 6.579.331
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!