Thứ Bảy ngày 28/5/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Giới thiệu: Chương trình - Đề tài - Dự án
STT Tiêu đề File
1 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn thẩm định thuyết minh nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp, thực hiện năm 2022: "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Ném Như Lệ" dùng cho sản phẩm hạt ném của xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị"
2 “Xây dựng mô hình trồng, nhân giống và sơ chế cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana Bertoni) tại xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
3 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học tư vấn thẩm định hồ sơ xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2022: "Nghiên cứu phát triển công nghệ biofloc dựa trên nguồn vi sinh bản địa, nhằm tăng tính hiệu quả và bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở tỉnh Quảng Trị"
4 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: Khảo nghiệm tính chống chịu bệnh khảm lá do virus và khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống sắn mới có triển vọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
5 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Nghiên cứu quy trình công nghệ sấy tiên tiến để tạo ra sản phẩm hồ tiêu xanh và hồ tiêu đỏ bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp với bức xạ hồng ngoại tại tỉnh Quảng Trị".
6 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: Nghiên cứu các giải pháp thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và nâng lực cạnh tranh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.
7 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, tập hợp đoàn kết các tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
8 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp, nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.
9 Quyết định về việc thành lập HĐTV đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thâm canh chuối tiêu hồng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị"
10 Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, dự án: Xây dựng mô hình trồng, nhân giống và sơ chế cây cỏ ngọt tại xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị"
11 Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, dự án: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình nhân giống trồng và thu hái cây Dây thìa canh lá to tại tỉnh Quảng Trị theo tiêu chuẩn GACP-WHO"
12 Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần I, năm 2022)
13 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa lan Nghinh xuân trông nhà lưới tại khu vực Bắc Hướng Hóa"
14 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở "Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn Bacillus thuringiensis và nấm xanh Metarhizium anisopliae, sản xuất chế phẩm kiểm soát công trùng, sâu bọ cho cây trồng
15 Quyết định v/v công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Công an tỉnh Quảng Trị
16 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
17 Quyết định về việc thành lập hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: Nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030.
18 Quyết định Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Sở KH CN Quảng Trị thực hiện năm 2022
19 Quyết định v/v phê duyệt nhiệm vụ: Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình canh tác theo hướng hữu cơ và chế biến đậu đen xanh lòng, nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm giá trị sản phẩm hàng hóa tại tỉnh Quảng Trị
20 Quyết định về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Sở Khoa học và công nghệ Quảng Trị
21 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh. Đề tài Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch và chế biến sản phẩm bột bơ, dầu bơ tại Quảng Trị
22 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện đề tài: Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Rượu men lá Ba Nang, nhãn hiệu chứng nhận Nước mắm Cửa Việt
23 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung (phần đối ứng của địa phương) đối với nhiệm vụ KH CN cấp Viện: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học đa chức năng nhằm cải tạo đất gò đồi và đất bạc màu tại tỉnh Quảng Trị
24 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH CN cấp tỉnh , đề tài: Nghiên cứu bảo tồn các giá trị văn hóa phi vạt thể Các điệu hò Quảng Trị
25 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2020 (Dự án: Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Gáo Diên Sanh theo hướng sản xuất hữu cơ)
26 Quyết định về việc thành lập HĐ KH&CN tư vấn thẩm định đề cương nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở xét giao trực tiếp, bắt đầu thực hiện năm 2021 (Đề tài: Tiếp nhận, xây dựng mô hình nghiên cứu để hoàn thiện quy trình sản xuất và chế biến cây cỏ ngọt tại huyện Đakrông , tỉnh Quảng Trị)
27 Quyết định V/v phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tình Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain vào việc truy xuất nguồn gốc nhằm quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị sản phẩm hạt tiêu và hạt cà phê tại tỉnh Quảng Trị
28 Quyết định về việc thành lập HĐTV xét giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện phần mềm quản lý hồ sơ nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Số hóa, lưu trữ hồ sơ nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2014-2021
29 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: Ứng dung KH&CN xây dựng mô hình trồng và chế biến dây thìa canh lá to tại Quảng Trị theo chuẩn GACP-WHO
30 Quyết định về việc bàn giao tài sản thuộc gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống lên men xốp thuộc nhiệm vụ Tăng cường tiềm lực phục vụ nghiên cứu và quản lý Nhà nước về KH&CN
31 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở: Đánh giá thực trạng chất lượng đồ chơi trẻ em phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng lượng đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
32 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá nghiệm thu kết quả mô hình thử nghiệm đối với đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng mô hình thí nghiệm một số giống cà phê có triển vọng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị”.
33 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN trong nuôi cá chình lồng tại Quảng Trị
34 Quyết định thành lập HĐTV đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị)
35 Về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ đối với đề tài: Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý “chè vằng Quảng Trị”.
36 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ đối với đề tài: “Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn Quảng Trị”.
37 Quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn thẩm định dự toán nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021( đề tài Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông của tỉnh Quảng Tị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030)
38 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019. Dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản, nâng cao giá trị chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.
39 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Sở KH&CN Quảng Trị với phương thức xét giao trực tiếp
40 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh gia, nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
41 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn kiểm tra, đánh giá giữa kỳ việc nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở xét giao trực tiếp thực hiện năm 2020 : Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi cá lăng tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
42 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung chi tiết nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
43 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh , Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ bảo tồn và phát triên cây Lan giả hạc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
44 Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xét chọn danh mục thực hiện theo Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2021 (đợt 2)
45 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2021, Đề tài "Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng về hoạt động tiêu chuẩn đo lường, chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ nhằm vục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
46 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở thực hiện năm 2021, Đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thâm canh chuối tiêu hồng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị"
47 V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia
48 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ
49 Quyết định V/v Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc thù theo hướng bền vững của tỉnh Quảng Trị
50 Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ thông tin, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành để đảm bảo tính kịp thời, chính xác, an toàn và minh bạch hóa các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Tổng số: 184
Trang 1 / 4 |< << >> >|
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở, bắt đầu thực hiện năm 2023

V/v thông tin cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Hiệu quả bước đầu từ các Dự án của “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi” tại Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 1.346
Hôm nay 5.691
Hôm qua 6.251
Tất cả 5.594.059
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!