Thứ Ba ngày 16/8/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: UBND tỉnh
Quyết định số 1632/QĐ-UBND : Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở Khoa học & Công nghệ và các đơn vị thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Hệ thống nuôi trồng cây dâu tây
Số/Ký hiệu 1632/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/6/2022       
Trích yếu Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở Khoa học & Công nghệ và các đơn vị thuộc Sở; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Hệ thống nuôi trồng cây dâu tây
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Trị
Người ký Lê Đức Tiến
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Quyết định số 2065/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ và các Đơn vị trực thuộc; Nhà kính phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; hệ thống giàn nuôi trồng cây dâu tây (09/8/2022)
Kế hoạch số 155/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (03/8/2022)
Quyết định số 1591/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Chè vằng Quảng Trị" (17/6/2022)
Quyết định số 1456/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định phê duyệt đề tài Khoa học và công nghệ cấp tỉnh (phần đối ứng của địa phương đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Viện) (31/5/2022)
Kế hoạch số 88/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạchTriển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 (10/5/2022)
Kế hoạch số 76/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022 (22/4/2022)
Quyết định số 982/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lần I, năm 2022) (07/4/2022)
Quyết định số 913/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định v/v ban hành Quy định hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026 (30/3/2022)
Quyết định số 828/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (17/3/2022)
Quyết định số 802/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc thi "Sáng tạo trẻ Quảng Trị" (16/3/2022)
Quyết định số 708/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022 (04/3/2022)
Quyết định số 701/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định về việc phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2030 (03/3/2022)
Quyết định số 642/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2022-2027 (28/02/2022)
Kế hoạch số 32/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng Trị năm 2022 (28/02/2022)
Quyết định số 472/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trạm nghiên cứu, ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa (09/02/2022)
Quyết định số 475/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định về việc phân bổ kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2022 (09/02/2022)
Kế hoạch số 15/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022 (26/01/2022)
Kế hoạch số 14/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022 (26/01/2022)
Quyết định số 341/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng Quảng Trị (24/01/2022)
Quyết định số 230/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định v/v phê duyệt nhiệm vụ: Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình canh tác theo hướng hữu cơ và chế biến đậu đen xanh lòng, nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm giá trị sản phẩm hàng hóa tại tỉnh Quảng Trị (18/01/2022)
Quyết định số 52/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định V/v phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ cà phê theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (10/01/2022)
Kế hoạch số 204/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2022 (24/12/2021)
Báo cáo số 281/BC-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 (24/12/2021)
Quyết định số 4395/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (24/12/2021)
Quyết định số 4396/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục: Thiết bị thuộc dự án Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học (24/12/2021)
Quyết định số 4290/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định V/v phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tình Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain vào việc truy xuất nguồn gốc nhằm quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị sản phẩm hạt tiêu và hạt cà phê tại tỉnh Quảng Trị (17/12/2021)
Tờ trình số 196/TTr-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025 (18/11/2021)
Quyết định số 3647/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (17/11/2021)
Quyết định số 3664/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. (17/11/2021)
Quyết định số 3633/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kế hoạch lựa chọn Nhà màng trồng cây con nuôi cấy mô (16/11/2021)
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng KH&CN trong nhân giống và trồng cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại huyện Hướng Hóa
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 1.979
Hôm nay 5.910
Hôm qua 6.948
Tất cả 6.208.820
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!