Chủ Nhật ngày 26/6/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Văn bản KH&CN: Sở KH&CN
Kế hoạch số 11/KH-SKHCN : Kế hoạch tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2021
Số/Ký hiệu 11/KH-SKHCN
Ngày ban hành 27/01/2021       
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2021
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ
Người ký Nguyễn Hữu Thắng
File đính kèm
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Kế hoạch số 43/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kế hoạch HT Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của BCH TW Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế (22/6/2022)
Quyết định số 103/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: "Ứng dụng kỹ thuật lấy huyết khối động mạch não trực tiếp dưới máy X-Quang số hóa xóa nền (DSA) ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị". (22/6/2022)
Quyết định số 105/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định về việc điều chuyển tài sản, công cụ dụng cụ đề tài "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến để chế biến và bảo quản nâng cao giá trị chuối quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (22/6/2022)
Quyết định số 104/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập Tổ chuyên gia giúp việc Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 của tỉnh Quảng Trị (22/6/2022)
Báo cáo số 63/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 (22/6/2022)
Quyết định số 106/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định xét giao trực tiếp thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu bảo tồn và quản lý bền vững loại Hàu răng cưa khổng lồ (Hyotissahyotis, Linnaeus 1758) tại Khu bảo tồn biển Cồn Cỏ" (22/6/2022)
Báo cáo số 61/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 6 tháng đầu năm 2022 (20/6/2022)
Báo cáo số 62/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Kết quả công tác duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công 6 tháng đầu năm 2022 (20/6/2022)
Quyết định số 101/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (16/6/2022)
Báo cáo số 59/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Công tác cải cách hành chính hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm năm 2022 (16/6/2022)
Báo cáo số 60/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Bổ sung nội dung thực hành, tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 (16/6/2022)
Báo cáo số 58/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ; Kết luận số 175-KL/TU ngày 06/12/2021 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 149/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 (15/6/2022)
Quyết định số 100/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc QĐ thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ đối với đề tài: "Khảo sát, Phân tích đánh giá thực trạng về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị". (14/6/2022)
Báo cáo số 57/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 (14/6/2022)
Kết luận số 56/KL-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kết luận Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2022 (13/6/2022)
Quyết định số 98/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: "Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số về di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Trị". (10/6/2022)
Báo cáo số 53/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 (10/6/2022)
Báo cáo số 55/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (10/6/2022)
Báo cáo số 50/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Kết quả hoạt động về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2022 (08/6/2022)
Báo cáo số 51/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2022 (08/6/2022)
Quyết định số 95/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết đinh Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đối với Đề tài: "Nghiên cứu nhân giống và trồng thử nghiệm cây Vanilla trong nhà lưới theo hướng VietGap tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa" (07/6/2022)
Quyết định số 93/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc QĐ Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây vừng đen và chế biến đóng chai thành các sản phẩm từ hạt vừng đen" (06/6/2022)
Quyết định số 94/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị". (06/6/2022)
Báo cáo số 49/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo tình hình thực hiện CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2022. (06/6/2022)
Kế hoạch số 41/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Kế hoạch Thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy (Từ 01/6/2022 đến 30/6/2022) (31/5/2022)
Công văn số 344/SKHCN-VP của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Công văn V/v ủy quyền giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở (27/5/2022)
Quyết định số 91/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc QĐ Phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở Dự án "Ứng dụng Khoa học và Công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, trồng và thu hái cây Dây Thìa canh lá to (Gymnema latifolium) tại Quảng Trị đạt chuẩn GACP- WHO" (27/5/2022)
Quyết định số 44/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2022 (26/5/2022)
Báo cáo số 45/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 (26/5/2022)
Báo cáo số 46/BC-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (26/5/2022)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 1.071
Hôm nay 1.676
Hôm qua 5.081
Tất cả 5.787.422
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!