Thứ Năm ngày 29/9/2022 Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Kết quả nghiên cứu, triển khai
Cập nhật: Thứ Sáu, ngày 29/7/2022

Nghiên cứu cải tiến và hoàn thiện công nghệ chọn tạo, phát triển sản xuất một số chủng loại rau, hoa, quả chủ lực ở Việt Nam
Trong sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 76,1% (2014), đặc biệt những năm gần đây lĩnh vực này có bước chuyển dịch tích cực, giảm tỷ trọng nhóm cây lương thực, tăng tỷ trọng nhóm rau, hoa, quả. Giá trị sản xuất toàn ngành trồng trọt giai đoạn 2011-2015 tăng 3,9%, nhưng lĩnh vực rau tăng 5,8%, cây ăn quả tăng 7,4%, cây hoa tăng 11,2%. Việt Nam được đánh giá là nước rất có tiềm năng và nhiều lợi thế trong thị trường thương mại thế giới về lĩnh vực rau, hoa, quả và ngày càng có xu thế tăng mạnh, tuy nhiên giá trị xuất khẩu chiếm tỷ trọng nhỏ. Giá trị thương mại rau, quả, hoa trên toàn cầu đạt trên 150 tỷ USD, giá trị xuất khẩu ngành rau, quả, hoa ở Việt Nam năm 2016 đạt 2,45 tỷ USD, năm 2017 đạt 3,51 tỷ USD, năm 2018 đạt 3,52 tỷ USD. Ở Việt Nam, trong những năm qua đã có nhiều kết quả nghiên cứu có đóng góp tích cực trong lĩnh vực rau, hoa, quả với nhiều nội dung khác nhau như: lai, tạo giống mới, nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác, thu hái, bảo quản nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Tuy nhiên, những nghiên cứu đó mới chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ, kỹ thuật chưa cao, chưa được chú trọng đầu tư, nên chưa tạo ra khối lượng lớn các sản phẩm hàng hóa (là bộ giống, quy trình kỹ thuật), chưa có tính đột phá, khác biệt nhiều và tính ưu việt so với thế giới.

Viện Nghiên cứu Rau quả là một trong 18 đơn vị thành viên trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) - Bộ Nông nghiệp và PTNT. Lĩnh vực hoạt động chính của Viện là nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về cây rau, cây ăn quả và hoa, cây cảnh. Trong những năm qua, Viện Nghiên cứu Rau quả đã có những đóng góp tích cực cho ngành sản xuất rau, hoa, quả Việt Nam. Từ các hoạt động khoa học và chuyển giao, Viện đã đưa vào sản xuất nhiều giống cây trồng mới, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới và được người dân đón nhận, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng trọt, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Mặc dù đã có những đóng góp có giá trị cho ngành sản xuất rau, hoa quả, nhưng công tác nghiên cứu và chuyển giao của Viện còn một số hạn chế như các kết quả áp dụng ở sản xuất chưa nhiều, tỷ trọng áp dụng bộ giống và quy trình kỹ thuật của Viện trong sản xuất còn thấp so với tiềm năng sẵn có của Viện; các sản phẩm khoa học đưa ra chưa thật sự có khả năng cạnh tranh tốt với các sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực hoặc các công ty nước ngoài đang có các hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam; đa phần các giống là từ tuyển chọn, số tạo ra còn ít, chưa có những sản phẩm khoa học mang tính đột phá, gắn liền với tên tuổi thương hiệu của Viện; chưa có sự gắn kết với doanh nghiệp và khả năng thương mại hóa sản phẩm còn yếu, nên giá trị thu lại không lớn. Khắc phục những bất cập trên, Viện Nghiên cứu Rau quả đã xây dựng đề án ”Đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu Rau quả” với quyết tâm của cán bộ viên chức trong toàn Viện, thời gian tới sẽ đổi mới một cách toàn diện, cả về hệ thống tổ chức, về công tác quản lý, triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, tăng cường phát triển nguồn nhân lực cho khoa học, công nghệ, tăng cường hợp tác Quốc tế, đẩy mạnh công tác thông tin, thị trường thương mại hóa sản phẩm. Trong đó quan tâm nhất là vấn đề đẩy mạnh đổi mới thông qua nghiên cứu sáng tạo.

Để hoàn thành được mục tiêu của đề án, nhóm dự án của Viện Nghiên cứu Rau quả do PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng đứng đầu đã đề xuất thực hiện tiểu dự án ”Nghiên cứu cải tiến và hoàn thiện công nghệ chọn tạo, phát triển sản xuất một số chủng loại rau, hoa, quả chủ lực ở Việt Nam nhằm góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của ngành Rau - Hoa - Quả; tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng, đổi mới công nghệ để tạo thêm giá trị gia tăng cho ngành; nâng cao năng lực của Viện theo hướng chủ động gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường và các doanh nghiệp, tăng tỉ lệ thương mại sản phẩm nghiên cứu; từng bước đưa Viện thành đơn vị nghiên cứu công lập tự chủ về nghiên cứu, nguồn lực và tài chính.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, các kết quả của dự án đã đạt được mục tiêu đề ra, cụ thể là:

1. Dự án đã nghiên cứu chọn tạo và đưa ra công nhận được một số giống rau hoa đó là:

- 2 giống chính thức là giống hoa lan hồ điệp ban mai hồng và giống hoa lan địa châu GL2-4; 5 giống công nhận sản xuất thử. Trong đó, 2 giống hoa lan hồ điệp thơm HĐT1, HĐT2; 1 giống hoa lan đai châu GL2-4; 1 giống ớt chỉ thiên GL18; 1 giống cà chua sao đỏ 791 kháng bệnh sương mai và xoăn vàng lá.

- 2 dòng triển vọng mới gồm 1 dòng ớt bất dục đực CMS; 1 dòng cà chua kháng bệnh héo xanh vi khuẩn.

- Đã bảo hộ được 2 giống mới là giống hoa lan hồ điệp Thanh xuân và giống cà chua sao đỏ 719.

Các giống mới trên có năng suất cao hơn các giống thông thường từ 10-15% và đang được nhân nhân để phát triển rộng rãi ngoài thị trường trong thời gian tới. Ngoài ra dự án còn tạo ra được rất nhiều nguồn vật liệu mới là các tổ hợp lai, dòng lai triển vọng v.v... đây là các nguồn vật liệu rất có giá trị phục vụ cho công tác chọn tạo giống rau hoa tiếp theo.

2. Dự án đã nghiên cứu hoàn thiện và công nhận một số quy trình và TBKT:

- 4 TBKT bao gồm 1 quy trình công nghệ nhân giống invitro hoa lan hồ điệp; 1 Quy trình công nghệ nhân giống invitro hoa lan đai châu; 1 quy trình sản xuất hạt ớt lai F1; 1 quy trình ghép cà chua trên gốc cà chua.

- 1 quy trình tạo dòng bất dục đực tế bào chất

Các quy trình mới trên phù hợp dễ áp dụng trong điều kiện Việt nam, giá thành giảm so với các quy trình đang áp dụng từ 10-15%, chất lượng cây giống tăng 15-17%.

3. Dự án đã thử nghiệm sản xuất và đưa ra thị trường một số chủng loại giống rau hoa là mới cụ thể: 200 nghìn cây giống invitro hoa lan hồ điệp, 50 nghìn cây giống in vtro hoa lan đai châu; 1 triệu cây giống cà chua ghép trên gốc cà tím. Các giống mới này bước đầu đã khẳng định được hiệu quả vượt trội so với giống thông thường.

4. Đã đào tạo được 5 cán bộ tại Đài Loan: 3 cán bộ nghiên cứu về công nghệ chọn tạo

Qua quá trình triển khai thực hiện dự án, nhóm thực hiện rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là: Cần phải lựa chọn đúng đối tượng nghiên cứu có triển vọng, có thị trường, có ưu thế của đơn vị chủ trì, tương thích với thời gian nghiên cứu (trong vòng 2 năm) thì mới có sản phẩm cuối cùng; Lựa chọn công nghệ và thiết bị phù hợp, có khả năng sử dụng và sử dụng sao cho có hiệu quả nhất. Các công nghệ vừa hiện đại, tiên tiến những cũng dễ sử dụng, dễ bảo hành sửa chữa; Lựa chọn các cán bộ tham gia thực hiện dự án vừa phải có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, nhưng cũng phải có sự nhiệt tình, đam mê, tinh thần trách nhiệm cao; Công tác tổ chức nghiên cứu, phân công trách nhiệm cho mỗi thành viên cần phải rõ dàng, minh bạch, đúng người, đúng việc; Các sản phẩm của dự án luôn phải gắn với thị trường, đáp ứng các yêu cẩu của người sản xuất và người tiêu dùng, luôn phải đảm báo các tiêu chí: mới, năng suất cao, chất lượng tốt, giá thành hạ; Công tác quản lý tài chính, thanh quyết toán luôn phải kịp thời, rõ ràng, công khai, minh bạch, tạo niềm tin với mọi người tham gia.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 17029/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

 
https://vista.gov.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nghiên cứu công nghệ ép đóng bánh sắt xốp làm nguyên liệu cho các lò luyện thép (28/9/2022)
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất viên ép quặng cám cung cấp cho lò hoàn nguyên (28/9/2022)
Nghiên cứu ứng dụng hệ thống cánh khuấy chống đóng bám thay thế cánh khuấy truyền thống (28/9/2022)
Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm công nghệ chống thấm hồ thải quặng đuôi ở các nhà máy tuyển khoáng sử dụng màng phun áp lực thay thế màng chống thấm HDPE (27/9/2022)
Nghiên cứu chế tạo hệ thống thải tro xỉ nhà máy nhiệt điện đốt than (27/9/2022)
Nghiên cứu khả năng bảo vệ da của cao chiết hoa thanh long (22/9/2022)
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật y học hạt nhân và sinh học phân tử trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa kháng I - 131 (22/9/2022)
Nghiên cứu bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (22/9/2022)
Nghiên cứu chọn tạo và đánh giá các dòng xoan ta chuyển gen sinh trưởng nhanh có triển vọng (22/9/2022)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển xuất khẩu bền vững mặt hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (22/9/2022)
Nghiên cứu tạo sự kiện (event) ngô biến đổi gen chịu hạn đáp ứng về an toàn sinh học và có giá trị kinh tế (20/9/2022)
Chiết tách thành công lycopene từ quả gấc (20/9/2022)
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả thực hiện các chương trình và dự án phát triển năng lực của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tại Việt Nam (20/9/2022)
Nghiên cứu dự báo nguy cơ tai biến trượt lở mái dốc dọc các tuyến giao thông trọng điểm miền núi tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp ứng phó (19/9/2022)
Nghiên cứu hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp quản lý bệnh cháy lá hại rừng trồng bạch đàn tại vùng Trung tâm Bắc Bộ (19/9/2022)
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị giám sát để điều khiển chế độ sấy lúa tối ưu cho máy sấy tháp (19/9/2022)
Nghiên cứu điều chế thử nghiệm Silic tinh thể dạng nano bằng phương pháp nhiệt kim (15/9/2022)
Nghiên cứu tạo sự kiện (event) ngô biến đổi gen chịu hạn đáp ứng về an toàn sinh học và có giá trị kinh tế (15/9/2022)
Nghiên cứu công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và đề xuất mô hình ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam (15/9/2022)
Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy (13/9/2022)
Ứng dụng công nghệ trong xây dựng hệ thống thấu hiểu khách hàng và lắng nghe mạng xã hội (12/9/2022)
Lưu giữ và bảo tồn nguồn gen cây nguyên liệu giấy (12/9/2022)
Thị trường đích, phương thức quản trị và nâng cấp chuỗi giá trị: trường hợp ngành hàng gạo và thủy sản ở Việt Nam (12/9/2022)
Nghiên cứu, tính toán các đặc trưng nơtron, thủy nhiệt và phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu do Liên bang Nga đề xuất cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân Việt Nam (12/9/2022)
Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt kết hợp nhà màng trong canh tác dưa lưới tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (09/9/2022)
Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng thử nghiệm một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (09/9/2022)
Công nghệ chiết xuất và thử nghiệm sản xuất viên nang cứng hỗ trợ điều trị tiểu đường từ loài khổ qua, thìa canh và địa hoàng (08/9/2022)
Sản xuất thử nghiệm premix khoáng, premix vitamin cho chăn nuôi (07/9/2022)
Nghiên cứu hoàn thiện gói kỹ thuật xử lý, sơ chế, bảo quản một số loại quả chủ lực (chuối, sầu riêng, bơ) phục vụ nội tiêu và xuất khẩu (07/9/2022)
Nâng cao năng lực, xây dựng và kiểm nghiệm phương pháp chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam (06/9/2022)
Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng nguồn lợi và khả năng khai thác, nuôi trồng các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (06/9/2022)
Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai chịu hạn, năng suất cao phục vụ chuyển đổi cây trồng cho vùng trung du miền núi phía Bắc (31/8/2022)
Nghiên cứu tuyển than cám 0,5-8 mm vùng Vàng Danh - Uông Bí trên thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng hydrofloat năng suất 1,0 t/giờ (31/8/2022)
Dự án AQUAMN triển khai Hệ thống quan trắc nước ngập mặn ở Cà Mau (29/8/2022)
Tính toán ảnh hưởng của nhiên liệu có chứa Actini hiếm đến tính toán vật lý và an toàn lò phản ứng năng lượng VVER (V491) (25/8/2022)
Xây dựng quy trình chiết xuất, bào chế và thử nghiệm sản xuất cao Mướp đắng và viên nang chứa cao khô giàu hoạt chất saponin hỗ trợ điều trị bệnh Đái tháo đường (25/8/2022)
Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển nghề nuôi ong mật và chế biến các sản phẩm ngành ong theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Vĩnh Phúc (25/8/2022)
Nghiên cứu viên nang bảo vệ gan từ bạch hoa xà thiệt thảo và bán chi liên (25/8/2022)
Ứng dụng enzyme hoạt hoá sản xuất rượu táo mèo Tây Bắc (23/8/2022)
Ứng dụng chế phẩm Lactoferrin vào sản xuất thực phẩm chức năng (22/8/2022)
Đa dạng sản phẩm từ cây sâm Việt Nam (22/8/2022)
Sản xuất thử nghiệm giống sắn KM7 tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên (22/8/2022)
Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo lũ, lụt và hạn hán theo thời gian thực trên nền tảng WebGIS (22/8/2022)
Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng và phổ biến bộ công cụ chẩn đoán doanh nghiệp ngành công thương (15/8/2022)
Nghiên cứu chính sách, mô hình Quỹ Chất lượng Dịch vụ (QSF) của UPU và đề xuất khai thác hiệu quả cho Việt Nam (15/8/2022)
Nghiên cứu tạo giống gốc để sản xuất vắc-xin cúm A/H5N1 (15/8/2022)
Nghiên cứu giải pháp quy hoạch vùng Đồng Tháp Mười trở thành vùng trữ nước ngọt cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (09/8/2022)
Nghiên cứu thức ăn nuôi cua lột (Scylla sp.) năng suất cao trong hệ thống tuần hoàn (09/8/2022)
Sản xuất viên nang Zerumboner từ cây gừng gió Việt Nam (08/8/2022)
Nghiên cứu chế tạo vật liệu sinh học trên cơ sở sợi collagen tự nhiên từ vảy cá (08/8/2022)
Thông báo về việc kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị”

Thông báo Kết quả xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài: "Phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các xã, thị trấn biên giới tỉnh Quảng Trị"

Thông báo Về hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Phát triển KH&CN hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thống kê truy cập
Số người online 814
Hôm nay 1.885
Hôm qua 6.977
Tất cả 6.583.264
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!