Chủ Nhật ngày 26/6/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
Cập nhật: Thứ Năm, ngày 26/5/2022

Đề xuất mới về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu.
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, Việt Nam đã và đang thúc đẩy phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu (TTDL), với sự tham gia của các doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác hạ tầng trung tâm dữ liệu (doanh nghiệp TTDL) lớn như Viettel, VNPT, FPT, CMC… Trong thời gian tới, việc phát triển hạ tầng TTDL còn được hỗ trợ bởi sự chuyển dịch dữ liệu của doanh nghiệp, khách hàng sang nền tảng đám mây, cùng với việc phát triển các nền tảng số, giải pháp dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT).

Các TTDL chứa đựng khối lượng lớn các dữ liệu quan trọng và thiết yếu đối với hoạt động của các công ty và người tiêu dùng. Do vậy tính an toàn và độ sẵn sàng của TTDL là cực kỳ quan trọng, đòi hỏi các TTDL phải có hạ tầng kỹ thuật đủ mạnh, đáp ứng các yêu cầu cơ bản theo các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến.

Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với TTDL. Triển khai thông tư này, các TTDL đã tuân thủ những tiêu chuẩn cơ bản về hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời nhiều doanh nghiệp TTDL đã tự nhận thức, lựa chọn áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến để thiết kế, xây dựng, vận hành TTDL. Tuy nhiên hiện nay chỉ các TTDL lớn công bố tiêu chuẩn áp dụng (có chứng nhận) để quảng bá về năng lực TTDL đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Thông tư 03/2013/TT-BTTTT đã được ban hành khá lâu, việc công bố TTDL phù hợp tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng theo văn bản này và các hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý còn hạn chế, điều này dẫn đến các vấn đề về chất lượng, độ an toàn của hạ tầng TTDL. Bên cạnh đó một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho TTDL đã được cập nhật theo phiên bản mới.

Do vậy việc nghiên cứu, xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2013/TT-BTTTT là cần thiết nhằm tăng cường quản lý TTDL hướng tới một hạ tầng TTDL quốc gia hiện đại, sự phát triển thị trường TTDL bền vững, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Các điểm mới sửa đổi, bổ sung
Về đối tượng áp dụng: Dự thảo sửa đổi quy định về đối tượng áp dụng, làm rõ đối tượng áp dụng của Thông tư là doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác TTDL có cung cấp dịch vụ TTDL.

Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác TTDL khác (TTDL viễn thông, TTDL doanh nghiệp, TTDL của cơ quan nhà nước) áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nêu tại Thông tư.

Về tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng: Sửa đổi Thông tư để cập nhật TCVN 9250:2021 về hạ tầng viễn thông của TTDL và các quy chuẩn kỹ thuật cập nhật về tiếp đất, chống sét, phòng chống cháy.

Về trách nhiệm của cơ quan quản lý: Bổ sung, tăng cường thực thi của cơ quan quản lý (Cục Viễn thông), cụ thể trong kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp TTDL khi có khiếu nại của khách hàng hoặc có dấu hiệu không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tổng hợp báo cáo Bộ TT&TT về tình hình tuân thủ của TTDL.

Bổ sung trách nhiệm của Vụ Khoa học và Công nghệ trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nêu tại Thông tư và trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các quy định về chỉ định, thừa nhận các tổ chức đánh giá, thử nghiệm, chứng nhận TTDL phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
https://baochinhphu.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
ISO 50001 - giải pháp quản lý năng lượng tiết kiệm cho doanh nghiệp (23/6/2022)
Phát triển nhờ áp dụng công cụ cải tiến năng suất (21/6/2022)
TPM - giúp doanh nghiệp cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng (21/6/2022)
Áp dụng ISO 9001 - doanh nghiệp chuẩn hoá quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng (17/6/2022)
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đánh giá sâu sắc, toàn diện hoạt động của doanh nghiệp (17/6/2022)
Hội nghị lần thứ 57 của Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ) (17/6/2022)
Áp dụng phương pháp quản lý tinh gọn (Lean): Nâng cao chất lượng sản phẩm (14/6/2022)
11 bước thực hiện phương pháp TQM – cải thiện hiệu quả hoạt động, năng cao chất lượng sản phẩm (14/6/2022)
Truy xuất nguồn gốc đối với chuỗi cung ứng thuốc hoá dược (14/6/2022)
Hội nghị BCH APO lần thứ 64: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng (09/6/2022)
Lan tỏa hơn nữa ý nghĩa, giá trị của GTCLQG và hoạt động quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc (09/6/2022)
Cải tiến liên tục và giảm lãng phí với tiêu chuẩn quốc tế IATF 16949 (09/6/2022)
Doanh nghiệp bứt phá trong sản xuất nhờ áp dụng công cụ 5S, Kaizen (01/6/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc cho trái thanh long (01/6/2022)
Doanh nghiệp hướng tới sản xuất thông minh nhờ áp dụng công cụ cải tiến (01/6/2022)
Các nguyên tắc trong tiêu chuẩn quản lý chất lượng của ISO 9001:2015 (27/5/2022)
Giải pháp xây dựng TCVN và QCVN về xe điện hài hòa với tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế (24/5/2022)
Kỷ niệm ngày Đo lường Thế giới 2022: Đo lường trong kỷ nguyên số (16/5/2022)
Đo lường trắc quang – đảm bảo an toàn cho đời sống xã hội (16/5/2022)
Doanh nghiệp hưởng ‘trái ngọt’ nhờ áp dụng công cụ cải tiến năng suất (12/5/2022)
Sự tăng/giảm của hiệu ứng màn chắn trên năng lượng liên kết của exciton trong bán dẫn đơn lớp TMDs do từ trường (10/5/2022)
Doanh nghiệp tiếp cận chất lượng một cách toàn diện thông qua các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (06/5/2022)
Bứt phá về năng suất, chất lượng nhờ đổi mới và sáng tạo công nghệ (25/4/2022)
Cần nâng cao tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, môi trường, tiết kiệm năng lượng (12/4/2022)
Chương trình đảm bảo đo lường - giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh (12/4/2022)
Đảm bảo kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia (31/3/2022)
Nâng cao năng lực đo lường để triển khai Đề án 996 (24/3/2022)
Năng suất trong lĩnh vực công tạo nền tảng thúc đẩy năng suất quốc gia (22/3/2022)
ISO 30182 - tiêu chuẩn mô hình khái niệm thành phố thông minh (22/3/2022)
Chương trình đảm bảo đo lường – nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (21/3/2022)
Đảm bảo đo lường – công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh, thay đổi tư duy doanh nghiệp (17/3/2022)
Định hướng thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa (16/3/2022)
CMCN 4.0 mở ra cơ hội cho doanh nghiệp nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh (15/3/2022)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2020/BCT về an toàn điện (08/3/2022)
Phát triển tiêu chuẩn thử nghiệm các sản phẩm, thiết bị sử dụng một lần trong dược phẩm (03/3/2022)
Giảm thiểu rủi ro, thích ứng biến đổi khí hậu với ISO 14090 (03/3/2022)
ISO/IEC 27004 - cách thức để đo lường hiệu quả của an ninh thông tin (01/3/2022)
Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực công thương (01/3/2022)
Diễn đàn ISO Châu Á – Thái Bình Dương (21/02/2022)
Phát triển tiêu chuẩn mới – thích ứng nhu cầu xã hội (21/02/2022)
Giảm thiểu tai nạn trong khai thác mỏ với tiêu chuẩn ISO 19434 (18/02/2022)
Đáp ứng thách thức về năng lượng với tiêu chuẩn Hệ thống quản lý năng lượng (11/02/2022)
Hoàn thiện hệ thống TCVN, đưa tiêu chuẩn gần gũi với cuộc sống (09/02/2022)
Áp dụng tiêu chuẩn trong sản xuất, kinh doanh, tạo tiền đề phát triển doanh nghiệp (09/02/2022)
Thúc đẩy hệ thống tiêu chuẩn hỗ trợ doanh nghiệp vượt đại dịch, tạo tiền đề phát triển bền vững (08/02/2022)
Tiêu chuẩn ISO/IEC TR 24028: Giảm thiểu lỗ hổng, tận dụng tốt trí tuệ nhân tạo (08/02/2022)
Sửa đổi Luật TC&QCKT và Luật CLSPHH: Thống nhất quy định về đánh giá sự phù hợp, công nhận và thừa nhận (19/01/2022)
ISO 39001:2014 – hỗ trợ doanh nghiệp vận tải vượt khủng hoảng (12/01/2022)
Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thốngTCVN, QCVN theo định hướng mới (12/01/2022)
Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Ngăn chặn các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng, bảo vệ người tiêu dùng (10/01/2022)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 365
Hôm nay 2.918
Hôm qua 5.081
Tất cả 5.788.664
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!