Chủ Nhật ngày 26/6/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Tin trong nước
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 17/5/2022

Thúc đẩy chuyển giao, phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam
Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư quy định tổ chức quản lý Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về việc phê duyệt Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (Đề án 1851) nhằm định hướng chính sách hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là các công nghệ nguồn, công nghệ cao, công nghệ nền tảng.
Kết quả tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai Đề án 1851 cho thấy các đơn vị đã nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1851 phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng Bộ, ngành và điều kiện phát triển của từng địa phương trên cả nước. Các nội dung triển khai đã tập trung chủ yếu vào 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo ra các chuyển biến tích cực trong hoạt động chuyển giao, hấp thụ công nghệ nước ngoài, trong đó có các dự án FDI.
Ngoài các kết quả được ghi nhận, đa số các Bộ, ngành, địa phương vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án 1851 như: Chưa chủ động xây dựng các chính sách, cơ chế xác định nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp cũng như khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm và chuyển giao nguồn cung công nghệ nước ngoài phù hợp với Việt Nam; thiếu các chính sách cụ thể, phù hợp giúp nâng cao trình độ công nghệ và năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 138/QĐ-TTg ngày 26/01/2022 bổ sung, sửa đổi Đề án 1851 dựa trên quan điểm nhất quán là kế thừa ưu điểm của chính sách đã có, đồng thời đề ra biện pháp khắc phục tốt nhất những hạn chế do thiếu mục tiêu cụ thể và giải pháp chưa hiệu quả, tính hành động thấp, đặc biệt là một số nội dung chưa được triển khai mạnh mẽ.
Nhằm hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả, đồng bộ các nội dung và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Đề án 1851 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1851/QĐ-TTg và Quyết định số 138/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định tổ chức quản lý Đề án 1851.
Các nội dung quản lý, hướng dẫn triển khai Đề án 1851 được nghiên cứu, xây dựng với mục tiêu giúp Bộ, ngành, địa phương triển khai thuận tiện ở hoàn cảnh hiện nay, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng đơn vị, vùng, miền và khắc phục được những vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai ở giai đoạn trước.
Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai Đề án 1851
Dự thảo Thông tư tập trung vào việc quy định cụ thể các nội dung hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai Đề án 1851, trong đó xác định các loại hình nhiệm vụ trong dự thảo Thông tư để hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương triển khai 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính của Đề án 1851, chủ yếu thông qua thực hiện các đề tài, đề án khoa học, dự án, dự án đầu tư.
Mở rộng hình thức, phạm vi, đối tượng được đào tạo và nội dung đào tạo nâng cao năng lực về tìm kiếm, chuyển giao cho doanh nghiệp, là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động hấp thụ, làm chủ, phát triển công nghệ từ nước ngoài.
Xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, đáp ứng nhu cầu cung cấp các thông tin về nguồn cầu công nghệ trong nước, nguồn cung công nghệ/chuyên gia công nghệ nước ngoài, các dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài.
Quy định nội dung hỗ trợ đặc thù cho các hoạt động của Đề án 1851 nhằm giải quyết các hạn chế tồn tại trong quá trình triển khai Đề án 1851 ở giai đoạn cũ và đảm bảo bao quát đầy đủ hoạt động, nội dung của Đề án 1851.
Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.
Chinhphu.vn
Tin, bài cùng lĩnh vực
Hội nghị Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN lần thứ 19 (AMMSTI-19) và Hội nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN lần thứ 81 (COSTI-81) (23/6/2022)
Lưu trữ nguồn gen giống lan rừng có giá trị (23/6/2022)
“Cú huých” cho thương mại hóa kết quả nghiên cứu (22/6/2022)
Nông sản bay xa nhờ quản lý chặt mã số vùng trồng (22/6/2022)
TECHFEST Quảng Nam 2022: Đổi mới sáng tạo – Chuyển đổi số – Du lịch xanh (22/6/2022)
Doanh nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, hướng đến sản xuất thông minh (21/6/2022)
Công nghệ dự đoán trạng thái tâm lý giành giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp của ĐH Quốc gia Hà Nội (21/6/2022)
Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn: KH&CN là giải pháp đạt mục tiêu không phát thải vào năm 2050 (21/6/2022)
Triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi (20/6/2022)
Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các tiêu chuẩn cho đô thị thông minh (20/6/2022)
Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao công nghệ và kinh doanh (20/6/2022)
Sản xuất bột tinh dầu bằng kỹ thuật sấy phun (20/6/2022)
“Nuôi” hạt nano vàng (20/6/2022)
Chế tạo vật liệu quang nhiệt từ trái phật thủ (20/6/2022)
Khởi động cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm 2022 (20/6/2022)
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ (17/6/2022)
Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, ứng dụng và khai thác tài sản trí tuệ (17/6/2022)
Nghiên cứu lai tạo thành công cá hề Nemo (17/6/2022)
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (17/6/2022)
Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia: Lấy công nghệ làm nền tảng (16/6/2022)
Công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khoa học sức khoẻ (16/6/2022)
S-Star 2022: Gắn khởi nghiệp với quyền sở hữu trí tuệ tại đại học (16/6/2022)
Khoa học công nghệ đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang (16/6/2022)
Công cụ di động phát hiện nhanh các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm (16/6/2022)
Làng Metaverse lần đầu xuất hiện tại Techfest 2022 (16/6/2022)
Quảng Nam tập trung nhiều giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ quy mô lớn (16/6/2022)
Đóng góp mạnh mẽ vào sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo (16/6/2022)
Ứng dụng tự động hóa trong sản xuất găng tay y tế (15/6/2022)
Đà Nẵng quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch, logistics, công nghiệp công nghệ cao (15/6/2022)
'Thuốc trừ sâu' làm từ rượu, tỏi, ớt tiếp sức vải xuất khẩu đi Mỹ, Nhật Bản (15/6/2022)
Sản xuất glutathione từ sinh khối nấm men (15/6/2022)
Khát vọng khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa (14/6/2022)
Ra mắt Diễn đàn Đổi mới sáng tạo cụm khu vực Tây Nguyên (14/6/2022)
Đắk Lắk: Ứng dụng công nghệ vi nấm trong phòng trừ tuyến trùng (14/6/2022)
Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Khơi thông nguồn lực (14/6/2022)
Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (14/6/2022)
Viện RIAM: Ứng dụng khoa học công nghệ tạo sức bật cho nông nghiệp "xanh" (14/6/2022)
Ứng dụng CNSH trong chế biến thực phẩm: Hiệu quả từ những đề tài nghiên cứu khoa học (13/6/2022)
Công bố sáng kiến “Thương mại điện tử xuyên biên giới: Kỷ nguyên bứt phá” (09/6/2022)
Đầu tư lưới điện thông minh: Giải pháp cấp bách để phát triển năng lượng tái tạo (09/6/2022)
Ngày hội STEM năm 2022: “Vượt lên biến động” (09/6/2022)
Nghiên cứu công nghệ sản xuất dịch vải cô đặc và chất thơm từ nguyên liệu vải Việt Nam bằng các quá trình màng (09/6/2022)
Tận dụng phụ phẩm từ trái cây để tạo ra các sản phẩm có giá trị (08/6/2022)
Nghiên cứu chế tạo chất dẫn thuốc ung thư trên cơ sở vật liệu nano kim loại - hữu cơ (08/6/2022)
Cần cơ chế đột phá về đặt hàng nghiên cứu khoa học và công nghệ (06/6/2022)
Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương (06/6/2022)
Chính thức công bố lưu hành vaccine thương mại dịch tả lợn Châu Phi (06/6/2022)
Hà Nội đánh thức doanh nghiệp khoa học, công nghệ (06/6/2022)
Phát động Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên khởi tạo gương mặt số” năm 2022 (06/6/2022)
Ứng dụng công nghệ lên men giúp tận dụng phụ phẩm hoa quả (06/6/2022)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 375
Hôm nay 2.963
Hôm qua 5.081
Tất cả 5.788.709
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!