Chủ Nhật ngày 26/6/2022 Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội" Cấu trúc Cổng Đăng nhập
Tin tức - Sự kiện: Kết quả nghiên cứu, triển khai
Cập nhật: Thứ Ba, ngày 15/3/2022

Nghiên cứu xây dựng tiêu chí, quy trình tìm kiếm, nhận dạng và lựa chọn công nghệ sản xuất linh kiện, phụ kiện của công nghiệp hỗ trợ
Trong năm 2105, việc các doanh nghiệp (DN) công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Việt Nam vẫn chưa thể trở thành nhà cung cấp linh kiện cho Samsung, một tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới của Hàn Quốc đang đầu tư ở Việt Nam đã từng mang tính thời sự. Thậm chí tại thời điểm đó các doanh nghiệp này còn chưa trở thành được nhà cung cấp cho các doanh nghiệp cung ứng lớp 1 (vendor 1) của họ.

Trong các kết quả khảo sát thực tế, không chỉ các doanh nghiệp CNHT điện tử đang tìm cách cung ứng linh kiện cho tập đoàn Samsung gặp khó khăn mà các doanh nghiệp CNHT điện tử khác của Việt Nam hiện cũng đang gặp hoàn cảnh tương tự. Các doanh nghiệp này không đáp ứng được các tiêu chuẩn để tham gia chuỗi cung ứng linh kiện, trong đó yêu cầu rất quan trọng là đáp ứng được về trình độ công nghệ sản xuất do các tập đoàn lớn đặt ra. Nguyên nhân của những khó khăn này là do các DN chưa chuẩn bị sẵn sàng về tiềm lực công nghệ, không có được thông tin đầy đủ về về sản phẩm và công nghệ sản xuất sản phẩm, chưa có mục tiêu và phương thức hiệu quả trong việc tìm kiếm, nhận dạng và lựa chọn công nghệ mình cần, chưa có đủ năng lực để đánh giá được chính xác hiện trạng về trình độ và năng lực công nghệ sản xuất hiện tại mà một tập đoàn điện tử lớn yêu cầu

Để đáp ứng được các tiêu chuẩn của các tập đoàn điện tử lớn về cung ứng linh kiện, doanh nghiệp cần phải tìm kiếm và làm chủ được công nghệ sản xuất để có định hướng đầu tư và phát triển phù hợp. Việc nghiên cứu và đề xuất về tiêu chí, quy trình tìm kiếm, nhận dạng và lựa chọn công nghệ sản xuất phải mang tính đồng bộ và gắn liền với thực trạng của các doanh nghiệp CNHT. Xuất phát từ những thực tế này, nhóm thực hiện đề tài từ Văn phòng Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia do TS. Đỗ Đức Nam làm chủ nhiệm đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí, quy trình tìm kiếm, nhận dạng và lựa chọn công nghệ sản xuất linh kiện, phụ kiện của công nghiệp hỗ trợ trong ngành công nghiệp điện tử” nhằm giúp các doanh nghiệp CNHT ngành điện tử nói riêng và các doanh nghiệp CNHT khác nói chung có được nguyên tắc, mục tiêu và phương pháp tìm kiếm, nhận dạng, có được cách thức lựa chọn các công nghệ sản xuất cần thiết trong quá trình nâng cao năng lực và tiến tới đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp của mình, đồng thời cũng phù hợp với mục tiêu của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

Trong nhiệm vụ nghiên cứu này, nhóm tác giả đã triển khai thực hiện được các nội dung nghiên cứu xoay quanh chủ thể là việc xây dựng tiêu chí và quy trình cho hoạt động tìm kiếm, nhận dạng và lựa chọn công nghệ sản xuất linh phụ kiện của CNHT trong ngành công nghiệp điện tử. Kết quả nghiên cứu của đề tài đạt được ở một số điểm chính như sau:

- Đã xây dựng được phương pháp luận về việc xây dựng tiêu chí, quy trình của các hoạt động tìm kiếm, nhận dạng và lựa chọn công nghệ sản xuất nói chung và áp dụng cho ngành công nghiệp điện tử nói riêng.

- Đã phân tích và đúc kết được các bài học kinh nghiệm về chính sách phát triển ngành công nghiệp điện tử, ngành CNHT điện tử cũng như chính sách hỗ trợ tìm kiếm, nhận dạng và lựa chọn công nghệ sản xuất của một số quốc gia có trình độ sản xuất linh kiện, phụ kiện điện tử tiên tiến và hàng đầu thế giới.

 - Đã đề xuất được bộ tiêu chí và quy trình tìm kiếm, nhận dạng và lựa chọn công nghệ sản xuất linh kiện, phụ kiện áp dụng cho các doanh nghiệp CNHT ngành công nghiệp điện tử tại Việt Nam.

- Đã tập hợp được thông tin chi tiết của một số nhóm công nghệ sản xuất linh kiện, phụ kiện điển hình, tạo lập bước đầu trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu công nghệ sản xuất linh phụ kiện cho ngành CNHT điện tử, làm tiền đề để các nhóm nghiên cứu sau tiếp tục hoàn thiện.

- Đề xuất được một số giải pháp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trong việc thúc đẩy hoạt động tìm kiếm, nhận dạng và lựa chọn công nghệ sản xuất ngành CNHT điện tử.

Như vậy, đề tài: “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí, quy trình tìm kiếm, nhận dạng và lựa chọn công nghệ sản xuất linh kiện, phụ kiện của công nghiệp hỗ trợ trong ngành công nghiệp điện tử” mang tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn, giúp các doanh nghiệp CNHT ngành điện tử nói riêng và các doanh nghiệp CNHT khác nói chung có được nguyên tắc, mục tiêu và phương pháp tìm kiếm, nhận dạng, có được cách thức lựa chọn các công nghệ sản xuất cần thiết trong quá trình nâng cao năng lực và tiến tới đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp của mình, đồng thời cũng phù hợp với mục tiêu của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. Với kết quả đạt được sẽ xây dựng bộ tiêu chí và cẩm nang giúp các doanh nghiệp CNHT phát triển và có khả năng tham gia được vào chuỗi cung ứng sản phẩm, linh kiện cho các tập đoàn lớn trong lĩnh vực tương ứng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm tài liệu tham mưu, căn cứ cho các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đề xuất cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp CNHT tham gia vào được chuỗi cung ứng và dần thay thế các nhà cung ứng có vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy nền CNHT trong nước phát triển.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 17012/2019) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

https://vista.gov.vn/
Tin, bài cùng lĩnh vực
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị thử mỏi cáp bán tự động (22/6/2022)
Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng mô hình thí nghiệm ảo PLC Mishubishi phục vụ công tác đào tạo (20/6/2022)
Nghiên cứu tác dụng kháng vi khuẩn Streptococcus mutans và độc tính của phân đoạn chiết lá sim (17/6/2022)
Đánh giá thực trạng và tiềm năng du lịch xanh tại Việt Nam (17/6/2022)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn và xây dựng phần mềm phân tích dữ liệu để hỗ trợ quyết định trong thương mại điện tử (17/6/2022)
Nghiên cứu, ứng dụng chế phẩm nano thảo mộc phòng bệnh thán thư trên cây vải (17/6/2022)
Nghiên cứu chọn tạo giống và biện pháp kỹ thuật trồng ngô trên đất lúa chuyển đổi tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (16/6/2022)
Ứng dụng giải pháp PACS-Cloud phục vụ kết nối dữ liệu giữa các bệnh viện (15/6/2022)
Nghiên cứu công nghệ sản xuất dịch vải cô đặc và chất thơm từ nguyên liệu vải Việt Nam bằng các quá trình màng (15/6/2022)
Nghiên cứu dự báo rủi ro dự án BOT công trình giao thông ở Việt Nam bằng phương pháp mạng Nơ ron nhân tạo (Artifical Neural Network – ANN) (15/6/2022)
Nghiên cứu đánh giá nguồn tài nguyên nước biển sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh mắt, xoang, miệng (15/6/2022)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị phục vụ đào tạo về IoT (14/6/2022)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất bia gừng lên men (13/6/2022)
Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh dùng cho cây ngô (13/6/2022)
Xây dựng mô hình công nghệ xử lý nước nhiễm phèn phục vụ sinh hoạt cho các vùng bị tác động của biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến nguồn nước tại tỉnh Bình Thuận (13/6/2022)
Nghiên cứu chọn tạo giống và biện pháp kỹ thuật trồng ngô trên đất lúa chuyển đổi tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (13/6/2022)
Nghiên cứu tác động bảo vệ thận in vitro và in vivo của Sâm Việt Nam và thành phần hoạt tính (09/6/2022)
Nghiên cứu công nghệ luyện và đúc thép mangan cao từ sắt xốp để chế tạo búa nghiền quặng sắt và sắt xốp (09/6/2022)
Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất cao khô bán thành phẩm và thuốc Phong tê thấp Bà Giằng (08/6/2022)
Nghiên cứu sản xuất pyruvate từ vi khuẩn Halomonas với nguồn carbon từ rong biển Ulva của Việt Nam (06/6/2022)
Xây dựng bộ sưu tập vi sinh vật biển có tiềm năng cho các hoạt chất sinh học (06/6/2022)
Sản xuất thử giống ngô nếp lai HUA601 tại các tỉnh phía Bắc (06/6/2022)
Sử dụng tảo hạt hoạt tính trong xử lý nước thải (01/6/2022)
Ứng dụng công nghệ robot để hỗ trợ phục hồi chức năng cho khớp cổ tay (30/5/2022)
Nghiên cứu chọn tạo giống và gói kỹ thuật phát triển giống hoa lay ơn và hoa lan hồ điệp (27/5/2022)
Quá trình hình thành sao lùn nâu và các đặc tính cơ bản của đĩa trẻ xung quanh các sao lùn nâu (26/5/2022)
Phân lập chủng vi khuẩn có khả năng khử mặn cho nước ruộng (24/5/2022)
Phòng trị bệnh liên cầu khuẩn cho cá rô phi bằng thảo dược (24/5/2022)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động giám sát trạm quạt thông gió chính trong khai thác hầm lò (24/5/2022)
Nghiên cứu công nghệ sản xuất Prodigiosin từ vi khuẩn tái tổ hợp ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm (19/5/2022)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát tủ tụ bù hạ thế từ trung tâm (19/5/2022)
Nghiên cứu sản xuất tấm nhựa từ khẩu trang y tế đã qua sử dụng (19/5/2022)
Nghiên cứu, xây dựng quy trình kiểm tra không phá hủy (NDT) ứng dụng để kiểm tra chất lượng và đảm bảo an toàn cho thiết bị chịu áp lực ở Việt Nam (16/5/2022)
Khai thác và phát triển nguồn gen vi khuẩn và nấm men nhằm tạo chế phẩm probiotic (16/5/2022)
Nghiên cứu vật liệu biến hóa trên cơ sở tinh thể quang tử (10/5/2022)
Nghiên cứu chế độ ăn đạt hiệu quả kinh tế và giảm ô nhiễm môi trường trong nuôi cá Tra thương phẩm (10/5/2022)
Nghiên cứu sản xuất peptide từ da ếch (04/5/2022)
Sản xuất giống cá rô phi đỏ (diêu hồng) chọn giống (04/5/2022)
Nghiên cứu sản xuất sinh khối nấm thượng hoàng để sản xuất thực phẩm chức năng (04/5/2022)
Nghiên cứu sản xuất sinh khối nấm thượng hoàng để sản xuất thực phẩm chức năng (29/4/2022)
Nghiên cứu ứng dụng Enzyme trong sản xuất Collagen (28/4/2022)
Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ than bùn để xử lý nước thải ao nuôi cá tra (27/4/2022)
Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp nano rGO/SMO nhằm ứng dụng cho cảm biến khí (27/4/2022)
Nghiên cứu các giải pháp khoa học, công nghệ hạn chế xâm nhập mặn đối với các tầng chứa nước ven biển miền Trung trong bối cảnh biến hậu; ứng dụng thí điểm cho công trình cụ thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (27/4/2022)
Nghiên cứu thức uống hỗ trợ giải rượu bia từ cây nhàu (25/4/2022)
Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vật nuôi (21/4/2022)
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển tự động cho thiết bị chiết xuất cao dược liệu (21/4/2022)
Nghiên cứu, chế tạo thiết bị sấy vật liệu rời có độ kết dính cao kiểu tầng sôi xung khí liên tục (20/4/2022)
Nghiên cứu về tác dụng hạ đường huyết của loài Camellia sasanqua (20/4/2022)
Nghiên cứu tính toán lũ vượt thiết kế theo QCVN 04-05 và đề xuất một số giải pháp đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập lụt hạ lưu sông Ba (20/4/2022)
Tải ứng dụng Khai báo y tế toàn dân NCOV
Ứng dụng trên IOS Ứng dụng trên Android
Thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Về việc phối hợp thực hiện Đề án: "Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Quảng Trị
Thống kê truy cập
Số người online 1.015
Hôm nay 1.930
Hôm qua 5.081
Tất cả 5.787.676
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.
Thiết kế và xây dựng: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN. Ghi rõ nguồn Dostquangtri khi sử dụng thông tin từ website này!